Iso rakennustyömaa Keski-Pasilassa, yksi Suomen suurimmista, aiheuttaa väistämättä haittaa liikenteelle. Pasila on liikenteen solmukohta, ja rakentamisen aikaiset liikenteen järjestelyt tarkoittavat kompromissia kaikille alueen liikkujille. Paitsi Helsingin liikenteen, Pasila on myös valtakunnallisesti tärkeä liikenteen solmukohta hyvin vilkkaan junaliikenteen vuoksi.

Pasilan liikennejärjestelyissä on otettava huomioon, miten suureen määrään ihmisiä, millä tavalla ja miten laajalti kukin järjestely vaikuttaa, ja valittava paras ja turvallinen vaihtoehto, joka toimii kaikille liikkumismuodoille. Pasilan alueen liikennemäärillä, lukuisilla kulkusuunnilla ja erityisesti radan asettamilla reunaehdoilla se ei aina ole yksinkertaista. Lisäksi tulee ottaa huomioon Helsingin muut liikennejärjestelyt, joihin Pasilan liikenteen sujuvuus vaikuttaa.

Helsingin seudun vilkkaimpia joukkoliikenteen vaihtopaikkoja

Ratapihantien ja Pasilansillan risteyksen ohittaa 12 bussilinjaa, lähes 1 100 bussivuoroa, eli jopa 30 000 ihmistä arkivuorokaudessa. Pasilan pysäkeiltä nousee linja-autoihin keskimäärin noin 8 000 matkustajaa vuorokaudessa. Tämä tarkoittaa noin 16 000 joukkoliikennevälineistä jalkautuvaa matkustajaa jalkakäytävillä päivittäin. Tämän lisäksi tulevat junista alueelle jäävät matkustajat ja muut kävelijät.

Raitiovaunulinjoja alueella on kolme, ja yhteensä noin 300 raitiovaunua kulkee vuorokauden aikana aseman edustalta. Pasilan aseman raitiovaunupysäkkejä käyttää noin 6 000 matkustajaa arkivuorokaudessa. Heistä 60 prosenttia on junaan vaihtavia matkustajia ja 30 prosenttia jatkaa matkaansa kävellen tai on tullut pysäkille kävellen. Busseihin vaihtajia on noin 5 prosenttia.

Pasilan aseman ohittaa keskimäärin noin 4 000 pyöräilijää kesäisen arkivuorokauden aikana, talvella määrä on noin kymmenesosa tästä.

Henkilöautoliikenteen määrä Ratapihantiellä on kohdasta riippuen jopa 25 000 ajoneuvoa arkivuorokaudessa, Pasilansillalla noin 16 000 ajoneuvoa arkivuorokautena ja Asemapäällikönkadulla noin 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tämä tarkoittaa, että noin 40 000 ihmistä ohittaa alueen henkilöautossa päivittäin.

Joukkoliikenne etusijalla

Käyttäjämääriin ja vaikuttavuuteen perustuen liikennejärjestelyissä on priorisoitu joukkoliikenne.

Pasilan kautta kulkee yli 900 lähi- ja kaukoliikenteen junaa vuorokaudessa. Aseman junaliikenteen mahdolliset häiriöt laajenevat helposti valtakunnallisiksi ja vaikuttavat suureen määrään joukkoliikenteen käyttäjiä, siksi Pasilan aseman ympäristöä rakennetaan junaliikenteen asettamissa reunaehdoissa.

Seuraavana priorisoinnissa on otettu huomioon muun joukkoliikenteen katujärjestelyt ja joukkoliikennevälineistä jalkautuvat matkustajat. Ratapihantiellä ja sen liittymissä ei ole vain henkilöautoliikennettä, vaan alueen ohittaa myös merkittävä määrä joukkoliikennettä, joka käyttää samoja kaistoja muun autoliikenteen kanssa. Ajokaistan muuttaminen pyöräilyväyläksi vaikuttaisi henkilöautoliikenteen sujuvuuden lisäksi myös suureen määrään joukkoliikenteen matkustajia. Pasilan autoliikennettä on jo rajoittanut Veturitien poistuminen käytöstä työmaan vuoksi Pasilankadun ja Radiokadun väliltä. Myös Teollisuuskadun muutostyöt ruuhkauttavat Pasilan autoliikennettä.

Ratapihantien reunoissa kulkee raitiotieliikenne. Raitiovaunuliikenne on päätetty pitää nykyisellä paikallaan, koska kiskojen siirto on kallista ja kiskojen sijoitukseen vaikuttavat paitsi liikennesuunnitelma, ratageometria ja tarvittava tila pysäkkipituuksille ja vaihteille, myös Ratapihantien alle sijoittuvat kunnallistekniikan putket ja kaapelit kuten kaukolämpöputki, joiden päälle kiskoja ei voi sijoittaa.

Tila aseman kohdalla on ahdas ja sen käyttäjiä on paljon. Jatkosuunnittelun aikana on selvinnyt aseman perustusten ennakoitua suurempi vahvistamistarve, minkä vuoksi Ratapihantiellä on alkuperäistä suurempi syvä kaivantotyömaa. Tämän vuoksi joukkoliikenteen käyttäjiä joudutaan turvallisuussyistä kierrättämään kadun toiselle puolelle. Alueen toteutuksesta käydyn kilpailun jälkeisessä jatkosuunnittelussa aseman rakentamisaikaa ja siitä aiheutuvaa haittaa on kuitenkin myös onnistuttu lyhentämään usealla vuodella.

Tilannetta seurataan

Pasilan alueen liikennejärjestelyjen ratkaisuja on käsitelty ja käsitellään liikenteen työnaikaisten järjestelyjen ryhmässä, jossa on edustajat kaupungin eri virastoista, YIT:stä, HSL:stä, HKL:stä, VR:stä ja Liikennevirastosta sekä muiden työmaiden urakoitsijoita. Ryhmä seuraa järjestelyjen toimivuutta työmaiden etenemisen myötä, mahdollisuuksien mukaan järjestelyjä muutetaan ja opastusta lisätään tarvittaessa.

Kaupunki kehittyy vain rakentamalla. Uuden Pasilan rakentaminen vaatii kompromisseja, kärsivällisyyttä ja tilannenopeutta kaikkien liikkumismuotojen käyttäjiltä.

Tietoa Keski-Pasilan tämänhetkisistä liikennejärjestelyistä

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.