Pe 2.10.2009

Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto laatii aluesuunnitelmaa Länsi- ja Itä-Pasilan alueelle.

Aluesuunnitelmaa laadittaessa selvitetään alueen katujen, puistojen ja muiden viheralueiden kunto sekä asukkaiden toiveet niiden hoidosta ja kehittämisestä. Valmiissa aluesuunnitelmassa esitetään muun muassa,

• miten alueen katuja, puistoja, metsiä ja muita viheralueita pitäisi hoitaa
• mitkä alueen kaduista ja viheralueista tarvitsevat kunnostusta
• mitä uusia palveluja (leikkipaikkoja, koira-aitauksia ym.) alueelle pitäisi rakentaa.

Suunnittelun eteneminen

Suunnittelualueella tehdään loka-marraskuussa 2009 käyttäjäkysely, jonka tuloksia hyödynnetään suunnitelman laadinnassa. Kysely lähetetään tuhannelle satunnaisesti valitulle alueen asukkaalle. Lisäksi kaikki asukkaat voivat vastata kyselyyn rakennusviraston verkkosivuilla 1.10.–13.11.2009. Käyttäjäkyselyn tuloksiin voi tutustua rakennusviraston verkkosivuilla www.hel.fi/hkr keväällä 2010.

Vastaa kyselyyn

Varsinainen suunnittelu alkaa vuoden 2010 keväällä. Suunnittelun aikana rakennusvirasto järjestää yleisötilaisuuden suunnitelmaluonnoksen esittelemiseksi, keskustelee asukkaiden kanssa ja ottaa palautetta vastaan. Tilaisuudesta tiedotetaan verkkosivuilla www.hel.fi/hkr, paikallislehdessä ja mm. alueella toimiville yhdistyksille. Tavoitteena on, että yleisten töiden lautakunta hyväksyy suunnitelman ohjeellisesti noudatettavaksi vuoden 2010 loppuun mennessä.

Suunnittelijat, rakennusvirasto

Viheralueet ja puistot: Petri Arponen, aluesuunnittelija, puh. (09) 310 38955
Kadut, torit ja aukiot: Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puh. (09) 310 38237
Kaupunkimetsät ja niityt: Tiina Saukkonen, luonnonhoidon suunnitteluvastaava, puh. (09) 310 38508

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi
Postiosoite: PL 1515, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Kasarmikatu 21, 00130 Helsinki

Suunnitteluaineisto

Kartta suunnittelualueesta (pdf, 1,5 Mt)