Ke 4.11.2009

Helsingin rakennusvalvontaviraston internetsivuille on avattu Energiatehokas Helsinki -niminen sivusto, jolle on koottu asumiseen ja rakentamiseen liittyvää energiasäästötietoa.

Sivuston näkökulma on kuntalaisen, joka haluaa omalta osaltaan vaikuttaa käyttämänsä energian määrään ja laatuun. Myös asumisen ja rakentamisen ammattilaiset saavat sivustolta paljon hyödyllistä tietoa.

Energiatehokas Helsinki- sivukokonaisuus koostuu aiheeseen johdattavista teksteistä ja lisätietoa tarjoavista linkeistä. Sivusto on jaettu kolmeen osaan – asumiseen, uudisrakentamiseen sekä rakennuksen ylläpitoon ja korjaamiseen. Lisäksi sivustolla avataan teemaan liittyviä keskeisiä käsitteitä ja annetaan oikopolkuja aihepiiriä laajentaville internetsivuille.

Sivuston sisällön on työstänyt rakennusvalvontaviraston energiatyöryhmä, erityisesti energia-asioihin erikoistunut arkkitehti Pirjo Pekkarinen-Kanerva. Sivusto täydentyy jatkuvasti annetun palautteen perusteella.

www.hel.fi/energiatehokas