To 18.2.2010

Helsingissä kunnostettiin vuonna 2009 pilaantunutta maaperää 37 kohteessa. Merkittävimpiä kunnostuskohteita olivat entisen kaasulaitoksen alue Suvilahdessa, satamakäytöstä vapautuneiden Jätkäsaaren ja Sörnäisten alueet, öljysatamakäytöstä poistuva alue Laajasalossa sekä VR:n Vallilassa sijainneen konepaja-alueen lounaisosa. Pilaantuneita maita poistettiin noin 280 000 tonnia.

Yleisimmin maaperä puhdistettiin rakentamisen yhteydessä poistamalla pilaantuneet maat. Eräissä kunnostuskohteissa pilaantuneita maita on jätetty rakentamisalueelle puhtaan täyttömaakerroksen alle. Helsingin alueella kaivettiin pilaantunutta maata yhteensä noin 280 000 tonnia. Maat toimitettiin 15 eri käsittely- tai loppusijoituspaikkaan.

Lievästi likaantuneita maita on yleisimmin käytetty hyödyksi kaatopaikkojen peittorakenteissa. Öljyillä voimakkaasti likaantuneita maita voidaan myös kompostoida. Voimakkaasti raskasmetalleilla likaantunut maa-aines on muun muassa sijoitettu seosaineilla kiinteytettynä mahdollisuuksien mukaan tie- tai kenttärakenteisiin.

Likaantuneista maista noin 111 400 tonnia, oli pilaantunut sekä öljyillä että raskasmetalleilla. Öljyillä pilaantuneita maita oli noin 134 400 tonnia ja raskasmetalleilla pilaantuneita maita noin 34 200 tonnia.

Helsingin kaupunki toimitti pilaantuneita maita käsittelyyn tai loppusijoitukseen noin 111 800 tonnia ja yksityiset maanomistajat tai toiminnanharjoittajat noin 168 300 tonnia.

Lisätiedot:
Ympäristötarkastaja Eija-Leena Ranta, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, puh. 310 32004
sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.