Ma 3.5.2010

Suunniteltu Pisara-rata. Kartta kmo.Liikennevirasto ja Helsingin kaupunki ovat käynnistäneet Pisara-radan yleissuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA). Pisara-rata on Helsingin kantakaupungin alittava rautatie, jossa junat kulkevat kahdessa vierekkäisessä kalliotunnelissa.

Yleissuunnittelu ja YVA tuottavat tietoa hankkeen vaihtoehdoista, ympäristövaikutuksista ja kustannuksista. Ratahankkeen toteuttamisesta ei ole tehty päätöksiä. Jos hanke päätetään toteuttaa heti yleissuunnittelun ja YVAn valmistumisen jälkeen ja sille löytyy rahoitus, rata voi olla käytössä noin kymmenen vuoden kuluttua.

Pisara-radan ympäristövaikutusten arviointiohjelma asetetaan nähtäville touko-kesäkuun ajaksi. Arviointiohjelmaa esitellään yleisötilaisuudessa 24.5.2010 klo 18-20. Tilaisuus järjestetään Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston Auditoriossa osoitteessa Kansakoulukatu 3. Tilaisuudessa on paikalla Liikenneviraston, Helsingin kaupungin ja suunnittelukonsultin edustajat.

Lue lisää Pisara-radasta hankkeen sivuilta

Julkaistu 29.4.2010

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.