Ma 12.7.2010

Ramboll on valittu Keski-Pasilan tornialueen korkeita rakennuksia koskevan poikkeamisohjeen laatijaksi. Ramboll valmistelee Helsingin kaupungille yli 16-kerroksisten rakennusten viranomaishyväksyntöjen poikkeamisohjeen, joka luotsaa rakennushankkeeseen ryhtyviä, suunnittelijoita ja viranomaisia vaativien tornitalojen suunnittelussa Keski-Pasilan alueelle. Poikkeamisohjetta tarvitaan eri osapuolten tehtävien ja ajoituksen selventämiseksi.

Keski-Pasilaan on suunnitteilla kymmenen korkean rakennuksen alue. Pasilan torneista suurin osa on yli 16-kerroksisia, ja korkeimmasta rakennuksesta saattaa tulla jopa 40-kerroksinen. Rakennuksista on suunniteltu tulevan hybridejä, joissa alimmaisena on liiketiloja, niiden yläpuolella toimistoja ja kaikkein ylimmäisenä asuntoja.
 
Hyvin korkeiden rakennusten toteuttaminen on Suomessa tällä hetkellä vielä vähäistä. Suomen rakentamismääräyskokoelma kattaa nykyisellään enintään 16-kerroksiset rakennukset. Lupaviranomainen käsittelee tätä korkeammat rakennukset poikkeamisena määräyksistä, jolloin viranomaishyväksyntä perustuu erillisselvityksiin.
 
"Rambollin kokoaman konsulttiryhmän vahvuutena on laaja kokemus korkeiden rakennusten suunnittelusta sekä kotimaassa että ulkomailla. Ryhmä koostuu Rambollin suomalaisista sekä brittiläisistä asiantuntijoista. Lisäksi ryhmään kuuluu Rambollin yhteistyökumppaneita Suomessa", kertoo projektipäällikkö Ismo Tawast Rambollista. Keski-Pasilan maa-alueesta yli 80 % on valtion omistuksessa. Ohjausryhmätyöskentelyssä valtiota edustaa Senaatti-kiinteistöt.
 
Pelisäännöt korkealle rakentamiselle
 
Ramboll työryhmineen tuottaa yhteistyössä Helsingin kaupungin asettaman ohjausryhmän ja kaupungin nimeämien asiantuntijaviranomaisten johdolla kaupunkitasoisen poikkeamisohjeen, jota tultaneen aikanaan soveltamaan myös muiden kaupunkien alueella. Poikkeamisohjeen lähtötiedot hankitaan kirjallisuustutkimuksen, kansainvälisten asiantuntijakyselyjen sekä haastattelujen ja työpajojen avulla.
 
Korkean rakentamisen poikkeamisohje selkeyttää kaupungin viranomaisten vaatimuksia suunnittelun ja toteutuksen suhteen.Tavoitteena on yhtenäistää rakentamiseen vaadittavat selvitykset ja suunnitelmat, ja valmistuttuaan menettelyohje sovittaa yhteen viranomaistarkastuksen ja rakennushankkeen eri vaiheet. Menettelyohje kehittää lisäksi hankkeeseen ryhtyvien ja kaupungin yhteistyötä sekä nopeuttaa Pasilan tornialueen toteutumista.
 
Tulevaisuuden Pasilasta halutaan rakentaa kansainvälisesti kilpailukykyinen, moderni ja vetovoimainen työ- ja asuinalue. Alueelle kaavaillaan yli 40 000 uutta työpaikkaa ja noin 12 000 uutta asukasta vuoteen 2040 mennessä. Pasilaan rakennetaan uusia toimitiloja jopa miljoonan kerrosneliön verran ja uusia asuntojakin lähes 500 000 kerrosneliötä.
 
Konsulttiryhmän jäsenten referenssit
 

  • Tomorrow Square, Shanghai, 60-kerroksinen toimistorakennus, rakennesuunnittelu
  • Panorama Tower, Espoo, 17-kerroksinen asuin- ja toimistorakennus, geo- ja toteutussuunnittelu
  • Digiatower, Helsinki, 17-kerrosta, arkkitehtisuunnittelu
  • Cirrus,  Helsinki, Vuosaari, 26-kerroksinen asuinrakennus,  talotekninen suunnittelu
  • Innova, Jyväskylä, 15-kerroksinen toimistorakennus, geo- ja rakennesuunnittelu
  • Sharjah Tower, Sharjah Lakes, Arabiemiraatit, 50-kerroksinen asuinrakennus, rakennesuunnittelu

Lisätietoja

Ramboll
Projektipäällikkö Ismo Tawast, 040 528 7432
Projektikoordinaattori Keijo Tikkala, 040 193 0540

Helsingin kaupunki, Pasilan aluerakentamisprojekti
Projektinjohtaja Niina Puumalainen, 09 310 25475
Projekti-insinööri Ilkka Korpi, 09-310 25824 
Senaatti-kiinteistöt
Kiinteistöanalyytikko Antti Kari, 020 5811 749
 
 
 www.ramboll.fi

Julkaistu 12.7.2010

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.