Ma 22.8.2011

Helsingin kaupungilla on valmistumassa korkean rakentamisen menettelyohje. Kaupunki haluaa varmistaa yli 16- ja enintään 50-kerroksisten rakennushankkeiden sujuvan ja ennakoitavan läpiviennin yhtenäistämällä niiden viranomaiskäsittelyn.

Ohjetta varten haastateltiin kotimaisia rakennusalan toimijoita sekä kartoitettiin ulkomailla käytettyjä menettelytapoja. Työn tuloksena syntyi korkeaa rakentamista käsittelevät ohjekortit. Ohjekortteja on 35, ja ne on nimetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osien mukaisesti. Kortit eivät korvaa tai täydennä voimassaolevia rakentamismääräyksiä.

Ohjeen toinen osa, palvelupolku, on taulukko, joka esittää osapuolten tavanomaisesta hankkeesta poikkeavat tehtävät rakennushankkeen vaiheiden mukaan jaoteltuna.

Tuloksena huomattiin myös, että korkea rakentaminen vaatii
• korkeampia vaatimuksia suunnittelijoille, suunnitelmien esittämistä tavanomaista aiemmassa vaiheessa, totuttua perusteellisempina ja osin uusiakin selvityksiä
• korotettua toteutuksen laadunvarmistusta
• poikkeuksetta ulkopuolista tarkastusta.

Ohje viimeistellään rakennusalan kanssa – kommentteja voi jättää 

Ohje työstetään valmiiksi yhdessä muiden kaupunkien ja rakennusalan kanssa. Kommenttiversiot ohjekorteista ja palvelupolusta löytyvät internetistä www.uuttahelsinkia.fi/korkearakentaminen. Kommentteja voi jättää jokainen asiasta kiinnostunut. Mukaan tulee laittaa tieto, mikäli kommentti on annettu yrityksen tai yhteisön puolesta. Helsingin kaupunki pyytää kommentteja 31.10. mennessä osoitteeseen pasilaone (at) hel.fi.

Tavoite on, että ohje otetaan käyttöön vuoden 2012 alussa. Koeluontoisesti sitä käytetään jo Kalasataman korkeiden rakennusten suunnittelussa. Pasilan sillan eteläpuolelle kaavoitetaan ns. ”tornialue”, jonka rakennusten korkeudet vaihtelevat 20 ja 40 kerroksen välillä. Rakennuksista on suunniteltu tulevan monikäyttöisiä: alaosassa liiketiloja, niiden päällä toimistokerroksia ja ylimpänä asuntoja.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.