Pe 2.9.2011

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu liikennesuunnitelma Ilmalankadulle, Ilmalanrinteelle sekä Ilmalanportille. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 6.9.2011.

Ilmalankadun varrelle sekä Ilmalan aseman eteläpuoleisen asemakaavan mukaisesti uuteen paikkaan siirretyn Ilmalantorin ympäristöön on tulossa uutta maankäyttöä. Ilmalankatu on suunnitelmassa esitetty muutettavaksi vastaamaan kadun luonteen mukaisesti paremmin paikallista kokoojakatua.

Ilmalankadun eteläreunaan, Ilmalankatu 2-4 kohdalle on osoitettu kadunvarsipysäköintiä alueen uusien asuntojen vieras- ja asiointipaikoiksi. Autopaikkojen välissä on istutuskaistat esimerkiksi pensaille. Ilmalankatu 6:n ja Hakamäentien kiertoliittymän välille on esitetty istutuskaistat katupuille. Pysäköinti sekä istutuskaistat parantavat katuympäristöä ja tukevat paikallisen kadun tuntua. Ilmalankadulle on suunnitelmassa esitetty linja-autopysäkkiparit nykyisen Ilmalantorin kohdalle sekä Hakamäentien kiertoliittymän läheisyyteen.

Ilmalankadulla on osalla matkaa eroteltu jalankulku ja pyöräily kadun eteläreunalla. Pyörätieyhteys liittyy kadun länsipuolella olevaan Keskuspuiston raittiverkostoon kahdessa kohdassa. Ilmalanrinne on Ilmalan aseman eteläpuolen asemakaavassa esitetty katu. Se korvaa aiemmat yhteydet Hakamäentieltä Pohjois-Pasilan suuntaan. Katu on 1+1 kaistainen kokoojakatu, jolla kulkee myös joukkoliikennettä. Ilmalan aseman edustalle on suunnitelmassa esitetty linja-autopysäkit.

Ilmalanrinteeltä on yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn yhteys radanvarsiraitille sekä uudelle Ilmalantorille. Yhteys on haasteellisten maastonmuotojen takia. Vaihtoehtoinen, esteettömyyden ohjearvon täyttävä yhteys toteutuu Ilmalan aseman eteläpuoleisen asemakaavan mukaisen Ilmalantorin ja Hakamäentien pohjoispuolisen tontin välisen kevyen liikenteen sillan rakentamisen yhteydessä. Ilmalanportti on Ilmalan aseman eteläpuolen asemakaavassa esitetty uusi, päättyvä tonttikatu, joka palvelee myös uusia toimistotontteja kadun pohjoispuolella.

Ilmalankadun kustannusarvio on 1,6 miljoonaa euroa, Ilmalanrinteen 1,1 miljoonaa ja Ilmalanportin 0,8 miljoonaa euroa. Ilmalanrinne on jo rakennettu. Lisäksi liikennesuunnitelmassa on esitetty osa Ilmalanpolkua, jonka kokonaiskustannus Veturitieltä Ilmalanrinteelle on yhteensä 0,8 miljoonaa euroa. 

Koko esityslista löytyy Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilta www.hel.fi/ksv päätöksenteko-otsikon alta.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.