To 8.12.2011

Keski-Pasilan keskustakorttelin suunnittelu- ja toteutuskilpailun hankintaneuvotteluihin ehdotetaan valittavaksi Sponda Oyj, YIT Rakennus Oy sekä NCC Property Development Oy:n ja NCC Rakennus Oy:n muodostama yritysryhmä.

Helsingin kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 12. joulukuuta 2011, jonka jälkeen Suomen valtion puolesta päätöksen tekee Senaatti-kiinteistöt.

Valtion ja kaupungin kilpailuun nimeämä arviointiryhmä on valinnut jätetyistä ehdotuksista kolme parasta. Arviointiryhmä kuuli työnsä aikana liikenteen ja kaupallisen toiminnallisuuden, tekniikan alojen sekä SAFA:n nimeämien arkkitehtuurin ja kaupunkikuvan asiantuntijoita. Käsitellessään ehdotuksia arviointiryhmä ei tiennyt ehdotusten laatineiden yritysten nimiä. Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä.

Tavoitteena on, että vuoden 2013 puoliväliin mennessä Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt tekevät sopimuksen keskustakorttelin suunnittelusta ja toteuttamisesta kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen kanssa. Kilpailun voittaja ostaa alueen rakennusoikeudet ja rakentaa keskustakorttelin omistukseensa.

Alueen asemakaavaprosessi viedään loppuun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Tavoitteena on, että Keski-Pasilan keskustakorttelin rakentaminen käynnistyy vuonna 2015 ja valmistuu 2023.

Pasilan asema tuli viime kesäkuussa osaksi voittajalle myytävää toteutusaluetta. Kilpailun voittajan investointien keskustakorttelissa arvioidaan nousevan vähintään 600 miljoonaan euroon.

Itä- ja Länsi-Pasilan toisiinsa kytkevä Keski-Pasilan keskustakortteli sijoittuu Pasilan sillan pohjoispuolelle, kaupungin ja valtion omistamalle 8,2 hehtaarin suuruiselle alueelle. Tavoitteena on luoda toimiva liiketilojen, palvelujen ja asuntojen kokonaisuus, jossa on otettu huomioon tyylikäs arkkitehtuuri ja liikkumisen helppous. Kaupunkikuva, toiminnalliset liikekonseptit, liikenteellinen toimivuus ja ekologiset kriteerit ovat keskeisiä teemoja alueen suunnitelmia arvioitaessa. Valmistuessaan keskus tulee olemaan jopa kaksi kertaa Kampin keskuksen kokoinen.

Lisätietoja

Arviointiryhmän työstä:

Hannu Penttilä
apulaiskaupunginjohtaja
Helsingin kaupunki
puh. 09 310 36010

Kilpailu- ja hankintaprosessista:

Niina Puumalainen
aluerakentamisprojektin johtaja
Helsingin kaupunki
talous- ja suunnittelukeskus
puh. 09 310 25475

Heikki Laitakari
johtaja
Senaatti-kiinteistöt
gsm.  040 729 2183

Lehdistökuvat Helsingin kaupungin aineistopankissa

 
 
 
 

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.