Ke 6.6.2012

Helsingin kantakaupungin alittavan, kaupunkiliikenteen junaverkon yhdistävän Pisararadan rakentamisen suunnittelu on käynnistynyt. Työ perustuu maaliskuussa hyväksyttyyn Pisararadan yleissuunnitelmaan, jossa tutkittiin eri ratavaihtoehtoja ja valittiin niistä teknisesti ja taloudellisesti paras.

Kesän aikana tehdään maa- ja kallioperätutkimuksia Vauhtitien ja Tivolitien läheisyydessä sekä Olympiastadionin eteläpuolella. Ne eivät merkittävästi häiritse kaupunkilaisten liikkumista alueella.
- Nyt laaditaan tarkka ratasuunnitelma, jonka sisältämien tietojen perusteella tehdään varsinainen päätös Pisararadan rakentamisesta. Se tapahtuu näillä näkymin aikaisintaan vuonna 2014, kertoo suunnitteluvaiheen projektipäällikkö Jussi Lindberg Liikennevirastosta.

Myös Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto aloittaa Pisararataan liittyvät asemakaavavalmistelut. Elo-syyskuussa järjestetään niistä ja ratasuunnitelmasta yhteinen esittely- ja keskustelutilaisuus yleisölle. Hankkeeseen liittyviä yleisötilaisuuksia järjestetään myöhemminkin, ja niissä jokaisella kiinnostuneella on mahdollisuus kertoa aiheesta mielipiteensä joko suullisesti tai kirjallisesti.

Suunnitelmista tullaan tiedottamaan aktiivisesti paitsi niille kiinteistönomistajille, joilta asia suoraan koskee, niin myös suurelle yleisölle muun muassa erilaisten tiedotteiden, asukas- ja kaupunginosayhdistysten ja Pisararadan omien verkkosivujen kautta.

Tiedote liikenneviraston sivuilla