Ma 8.10.2012

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri toivoo, että ajatus Helsingin ja Tallinnan välille Suomenlahden alitse rakennettavasta rautatietunnelista pysyy elossa.
 
Sauri myöntää, että tällä hetkellä tunneliajatus vaikuttaa taloudellisesti epärealistiselta. ”Mutta jos ja kun Tallinnan ja Keski-Euroopan yhdistävä nopea rautatielinja Rail Baltica toteutuu, tunnelin taloudellinen realistisuus tulee arvioida uudelleen”, Sauri sanoi Helsingin ja Tallinnan välistä liikennettä käsitelleessä kokouksessa Tallinnassa.
 
Helsingin ja Tallinnan välinen matkustaja- ja rahtiliikenne on kasvanut hyvin nopeasti ja kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Viime vuonna Tallinnan ja Helsingin välillä kulki meritse yli 7 miljoonaa matkustajaa, yli miljoona autoa ja yli neljännesmiljoona rekkaa ja konttikuljetusta.
 
Sauri totesi, että merikuljetukset kallistuvat muun muassa vuonna 2015 voimaan tulevan rikkidirektiivin takia. Hän korosti, että nopean ja mukavan rautatieyhteyden mahdollistavan tunnelin toteuttamiskelpoisuus on syytä tutkia huolellisesti.
 
Sauri puhui H-TTransPlanin tilaisuudessa  Tallinnassa. Se on EU:n Etelä-Suomi-Viro -ohjelman osaksi rahoittama hanke, jonka tarkoitus on sujuvoittaa Helsingin ja Tallinnan välisiä liikenneyhteyksiä.

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri toivoo, että ajatus Helsingin ja Tallinnan välille Suomenlahden alitse rakennettavasta rautatietunnelista pysyy elossa.
 
Sauri myöntää, että tällä hetkellä tunneliajatus vaikuttaa taloudellisesti epärealistiselta. ”Mutta jos ja kun Tallinnan ja Keski-Euroopan yhdistävä nopea rautatielinja Rail Baltica toteutuu, tunnelin taloudellinen realistisuus tulee arvioida uudelleen”, Sauri sanoi Helsingin ja Tallinnan välistä liikennettä käsitelleessä kokouksessa Tallinnassa.
 
Helsingin ja Tallinnan välinen matkustaja- ja rahtiliikenne on kasvanut hyvin nopeasti ja kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Viime vuonna Tallinnan ja Helsingin välillä kulki meritse yli 7 miljoonaa matkustajaa, yli miljoona autoa ja yli neljännesmiljoona rekkaa ja konttikuljetusta.
 
Sauri totesi, että merikuljetukset kallistuvat muun muassa vuonna 2015 voimaan tulevan rikkidirektiivin takia. Hän korosti, että nopean ja mukavan rautatieyhteyden mahdollistavan tunnelin toteuttamiskelpoisuus on syytä tutkia huolellisesti.
 
Sauri puhui H-TTransPlanin tilaisuudessa  Tallinnassa. Se on EU:n Etelä-Suomi-Viro -ohjelman osaksi rahoittama hanke, jonka tarkoitus on sujuvoittaa Helsingin ja Tallinnan välisiä liikenneyhteyksiä.