Ma 10.6.2013

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kokouksessaan tiistaina 11.6. kahta Pasilan konepaja-alueelle suunniteltua asemakaavan muutosehdotusta. Asemakaavan muutos suojelee historiallisesti arvokkaat konepajarakennukset ja mahdollistaa niihin monipuolisen uuden käytön.

Rakennuksiin saisi toimitilarakennusten korttelialueelle sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuustiloja, opetus-, koulutus-, studio- ja näyttelytiloja, kokoontumistiloja, kahvila- ja ravintolatiloja sekä liikunta- ja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Asemakaavan muutosalueelle saisi sijoittaa enintään 10 000 k-m² myymälätiloja, josta korkeintaan 2 000 k-m² olisi päivittäistavarakaupalle.

Toinen käsiteltävä asemakaava-alue sijaitsee Sturenkadun ja Teollisuuskadun varrella. Asemakaavan muutos mahdollistaisi toimistotalon rakentamisen Sturenkadun varteen sekä toimistoja ja asumista sisältävän hybridirakennuksen rakentamisen Teollisuuskadun varteen. Uutta kerrosalaa muodostuisi Sturenkadun varteen 31 500 k-m2 sekä Teollisuuskadun varteen 16 000 k-m2. Teollisuuskadulle on suunniteltu hybridirakennusta, jonka kolme alinta kerrosta olisivat toimistotilaa ja ylimmät kerrokset olisi varattu asunnoille.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.