To 14.11.2013

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.11.2013 YIT:n Keski-Pasilan keskustakorttelin toteuttajaksi.

Kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt järjestivät yhteistyössä liikenneviraston kanssa 15.2.2011–6.8.2013 suunnittelu- ja toteutuskilpailun Keski-Pasilan keskuksesta. Tavoitteena oli löytää Keski-Pasilan keskukselle toiminnallisesti, kaupunkikuvallisesti, ekologisesti ja taloudellisesti paras toteutusratkaisu ja sille toteuttaja, sekä kaupungille ja valtiolle sopimuskumppani. Kilpailun tarkoituksena oli uudistaa ja lisärakentaa Pasilan asema-aluetta ja integroida se tulevaan keskustakortteliin. Kilpailun voittajaehdokkaaksi valittiin YIT:n ehdotus nimeltään Tripla.

Keskuksen toteuttaminen edellyttää asemakaavan laatimista. Toteutettavaksi esitettävän keskuksen kokonaiskerrosala on 183 000 km2, josta 140 000 k-m2 sijoittuu keskustakortteliin ja 43 000 k-m2 uudistettavalle Pasilan asema-alueelle.

YIT Rakennus Oy:n tavoitteena on toteuttaa keskus vuosina 2015–2021. Keskuksen toteuttaminen edellyttää noin miljardin euron yksityistä sijoitusta.

Valmistuttuaan keskus tulee olemaan merkittävä työpaikkakeskittymä ison kauppakeskuksensa ja muiden lukuisten liikkeidensä, palveluidensa sekä suuren toimistomääränsä kautta.

Keski-Pasilan keskuksesta tulee muodostumaan erinomaisten liikenneyhteyksiensä ja keskeisen sijaintinsa ansiosta niin seudullisesti kuin valtakunnallisestikin erittäin merkittävä ja moderni uusi kaupunkikeskus 2020-luvulla.

Keskus yhdistää rata-alueen nyt erottaman Itä- ja Länsi-Pasilan kaupunki- ja palvelurakenteen ja tulee toimimaan myös uuden noin 560 000 k-m2:n suuruisen Keski-Pasilan asunto- ja toimitila-alueen paikalliskeskuksena ja sen toteuttamisen lähtölaukauksena.

 Linkki kaupunginvaltuuston pöytäkirjaan

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.