Pe 8.11.2013

Pasilan sillan pohjoispuolelle, puretun alaratapihan paikalle, on suunnitteilla tiivis ja kantakaupunkimainen asuinalue noin 3 000 asukkaalle ja toimitiloja noin 1 000 työntekijälle. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kokouksessaan tiistaina 12. marraskuuta alueen suunnitteluperiaatteita. Niillä ohjataan alueen kaavoitusta eli eri toimintojen sijoittumista, rakennusten korkeutta, katuverkon rakennetta, pysäköintipaikkojen sijaintia, palveluiden, päiväkodin ja koulun sijoittumista, paikkoja lähivirkistykseen, sekä alueen liittymistä ympäröivään kaupunkirakenteeseen. Tavoitteena on, että alueen asemakaavaluonnos valmistuu syksyllä 2014 ja asemakaavaehdotus esitellään lautakunnalle syksyllä 2015.

Alueen kerrosalatavoite on noin 155 000 kerrosneliötä. Kerrosala on kasvanut Keski-Pasilan osayleiskaavaan merkitystä määrästä, sillä asuinalueen reuna on laajentunut itään. Syynä tähän on se, että Liikennevirasto on luopunut kaksitasoisesta junien Pasila-terminaalista.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on tehty visio alueen luonteesta. Sen mukaan alueella rakennusten korkeus ja erilaiset korttelityypit vaihtelisivat, jotta alueesta rakentuisi mielenkiintoinen. Esimerkiksi Veturitien varren rakennuksissa tutkitaan toimitilojen ja asumisen yhdistämistä, siten että toimitilat sijoittuisivat rakennusten alimpiin kerroksiin vähentämään liikennemelusta aiheutuvia haittoja. Veturitien varren imagosta muodostuisi näin uudenlainen, elävä ja houkutteleva, jossa asuminen erilaisine ratkaisuineen olisi vahvasti läsnä. Pasilankadusta suunniteltaisiin puolestaan bulevardimainen katutila puuistutuksineen. Pasilankadun varren rakennusten kivijalkoihin avattaisiin tiloja palveluille ja muulle katutilaa elävöittävälle toiminnalle.

Tulevan Pasilan keskustakorttelin laajat ja kattavat palvelut sekä julkisen liikenteen terminaali ovat Ratapihakortteleiden välittömässä läheisyydessä. Ratapihakortteleissa palvelut olisivatkin painotukseltaan paikallisia kivijalkapalveluita. Myös päiväkodin ja koulun sijoittamista asuinalueelle tai muualle lähiympäristöön tutkitaan.

Koko esityslista löytyy Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilta www.hel.fi/ksv päätöksenteko-otsikon alta.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.