Ti 11.3.2014

Mäntymäenkentän itäreuna ehkä mahdollinen rakennuspaikka. Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut alustavan luonnoksen Eläintarhan alueen maankäytön periaatteista. Periaatteissa määritellään asemakaavatyön pohjaksi, mitkä alueet säilytetään nykyisessä käytössä ja mitkä alueet voidaan muuttaa esimerkiksi urheilun tai palveluiden käyttöön.  Suunnitteluperiaatteet koskevat Nordenskiöldinkadun, Urheilukadun, Helsinginkadun ja Pääradan rajaamaa aluetta. Lähtökohta työssä on, että alueen maisema- ja kulttuuriarvot säilytetään. Mahdollisiksi rakentamispaikoiksi luonnoksessa on merkitty Mäntymäenkentän itäreuna ja osa Mäntymäestä, Stadionin etukentän itäpuolella oleva tontti sekä nykyisen jäähallin parkkipaikka Nordenskiöldinkadun varressa. Jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuuksia sijoittaa näille paikoille esimerkiksi uusi jäähalli ja hotelli. Rakentaminen voi sijoittua osittain myös maan alle. Uusia käyttömahdollisuuksia selvitetään myös Kaupungin puutarhan tuotantoalueelle, joka sijaitsee Talvipuutarhan ja Uimastadionin välissä. Muutosalueeksi on merkitty myös Helsinginkadun ja pääradan kulmaus sekä Eläintarhan urheilukentän pohjoispuolinen alue Nordenskiöldinkadun ja Vauhtitien risteyksen kupeessa.   Lisäksi selvitetään voisiko Eläintarhan alueen kallioon rakentaa tiloja esimerkiksi pysäköinnille, urheilulle, kylpylällä tai lumen sulatukseen. 

Keskustelutilaisuus 17. maaliskuuta Laiturilla

Eläintarhan alueen suunnittelusta pidetään keskustelutilaisuus maanantaina 17. maaliskuuta kello 18–20 näyttely- ja infokeskus Laiturilla Kampissa, Narinkka 2. Suunnitteluaineisto on esillä 28. maaliskuuta asti mm. Laiturilla ja Kaupungintalolla. Aineistoon voi tutustua myös kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt. Maankäytön periaatteita kehitetään mm. saadun palautteen pohjalta, ja ne esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle kevään aikana.  Suunnitteluaineisto: http://kartta.hel.fi/applications/Hanke/showplan.aspx?map=yes&ID=2012-013320

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.