Ma 31.3.2014

Pasilan keskustakorttelista on valmistunut asemakaavan luonnos. Asemakaavaa onvalmisteltu kansainvälisen suunnittelukilpailun voittajatyön, Triplan, pohjalta.Tripla on Pasilan sillan pohjoispuolelle nouseva kokonaisuus, johon tuleetoimistoja, kauppa- ja kongressikeskus, asuntoja, hotelli, monitoimiareena jajoukkoliikenneterminaali. Keskuksen rakentaminen voi alkaa asemakaavanhyväksymisen jälkeen vuonna 2015. Keskuksen toteutuksesta vastaa YIT RakennusOy.Tavoitteena on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen keskus,jolle tavoitellaan voimakasta omaa identiteettiä sekä urbaania ja värikästäsuurkaupunkielämää. Pasilan sillan pohjoispuolisen alueen lisäksikaava-alueeseen kuuluu myös mm. Pasilan asema ja silta, osa Pasilankadusta jaRatapihantiestä sekä aseman pohjoispuolista rautatiealuetta.Pasilan siltaa levennetään rakentamalla nykyisen sillan eteläpuolelle uusi,saman levyinen silta. Sillan liikenne järjestellään uudelleen siten, ettäraitiovaunuliikenteelle varataan tila kadun keskeltä. Jalankulun ja pyöräilynolosuhteita parannetaan rakentamalla erilliset jalkakäytävät ja pyörätietsillan molemmille puolille.Kaavaluonnos nähtävillä 3.–26. huhtikuutaKeskustakorttelin asemakaavoituksesta järjestetään keskustelutilaisuustorstaina 3. huhtikuuta kello 17.30–19.30 näyttely- ja infotila Laiturillavanhalla linja-autoasemalla, Narinkka 2. Keskustakorttelin kaavoittaja sekäTriplan arkkitehdit ja rakentajat ovat lisäksi tavattavissa Laiturilla 7. ja14. huhtikuuta kello 15–19.Keskustakorttelin kaavaluonnos on esillä 3.–26. huhtikuuta mm. Laiturilla,Pasilan kirjastossa, Kellosilta 9, ja Kaupungintalolla, Pohjoisesplanadi 11–13.Luonnokseen voi tutustua nähtävilläolon aikana myös verkossa osoitteessa www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt. Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus, jokaon tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle loppuvuodesta 2014 jakaupunginhallitukselle ja -valtuustolle vuonna 2015.Pasilan kaavoitusta voi seurata tilaamalla uutiskirjeen osoitteessa www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet.Keskustakorttelin suunnitteluaineisto: http://kartta.hel.fi/applications/hanke/showplan.aspx?map=yes&ID=Kslk+2009-1487

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.