Ke 25.6.2014

Vuonna 2013 Helsinkiin valmistui 4 687 asuntoa, joista noin puolet oli omistusasuntoja ja 40 % vuokra-asuntoja. Useat viime vuonna valmistuneet asuntokohteet tarjoavat kaupunkiasumiseen uusia vaihtoehtoja, kuten urbaanin pientalorakentamisen townhouse-asunnot, autopaikaton uusloft-kohde Studio sekä ryhmärakennuttamalla toteutettu yhteisöllinen kerrostalo Malta.

Eniten asuntoja valmistui merenrannan uusiin kaupunginosiin Jätkäsaareen ja Kalasatamaan. Vanhojen asuinalueiden täydennysrakentaminen tuottaa silti edelleen Helsingissä lähes puolet uusista asunnoista, ja vuonna 2013 näiden asuntojen osuus oli 46 %.

Vuoden 2013 aikana kaavoitettiin uusia alueita asumiselle yhteensä 460 000 kerrosneliömetriä mikä vastaa yli 5 000 asuntoa. Asuntotuotannon edellytysten eteen tehdään myös pidemmän tähtäimen valmistelutyötä, ja Helsingin tulevan yleiskaavan visio hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Yleiskaavan lähtökohtana on kehittää Helsinkiä maankäytöltään tiivistyvänä raideliikenteeseen tukeutuvana verkostokaupunkina.

Kaupunginvaltuusto käsitteli Kotikaupunkina Helsinki – asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman vuosittaisen seurantaraportin 21.5.2014.

Linkki raporttiin

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.