To 26.6.2014

Pasilan rakentaminen alkaa heinä-elokuussa katu- ja aluerakentamistöillä Keski- Pasilan keskuksen Triplan rakennusalueella sekä sen läheisyydessä. Uudistuvasta Pasilasta aiotaan kehittää niin seudullisesti kuin valtakunnallisestikin merkittävä, moderni, uusi kaupunkikeskus.Metrovarauksen työtunnelin louhinta laittaa Veturitien kiertoreitilleTulevaisuudessa rakennettavaa Töölö-Pasila-metrolinjaa varten louhitaan työtunneli ja keskustakortteliin liittyvät ratatunnelit. Työt aloitetaan heinäkuussa Veturitien kohdalla nykyisen Pasilansillan eteläpuolella. Tunnelia louhitaan räjäyttämällä muutaman metrin pituinen matka kerrallaan.Louhintatöiden vaikutusalueella olevat kiinteistöt katselmoidaan ennen louhintatöiden aloitusta tärinäherkkien rakenteiden ja laitteiden selvittämiseksi. Louhinnasta aiheutuvaa tärinää tarkkaillaan lähiympäristössä mittarein ja huolehditaan siitä, että tärinä ei nouse yli sallittujen rajojen.Tunnelin louhintatöiden alkamisen vuoksi Veturitie laitetaan heinä-elokuussa 300 metriä pitkälle kiertoreitille. Kiertotie sijaitsee Pasilansillan alla vanhalla ratapihalla, nykyisen Veturitien itäpuolella. Liikenne kulkee kiertotiellä kesään 2015 saakka.Uusi PasilansiltaElokuun alussa alkaa sillan pilarien paalutustyöt vanhalla ratapihalla nykyisen sillan eteläpuolella sekä sillan kannen rakentamiseen tarvittavan telineen teko. Myöhemmin syksyllä rakennetaan sillan länsipään maatuki. Uusi silta rakennetaan vanhan sillan viereen, sen eteläpuolelle.TeollisuuskatuJämsänkadun ja uuden Veturitien välisen katuosuuden ensimmäisenä vaiheena rakennetaan ajorampit Teollisuuskadulta Ratapihantielle, Konepajanraitin silta sekä uuden betonitunnelin itäinen suuaukko. Työt alkavat syksyllä 2014 ja ensimmäinen rakennusvaihe valmistuu kesällä 2016.PasilankatuLoppusyksyllä Pasilankadulla aloitetaan liikennejärjestelyt, jotta kadun alla sijaitsevat vesi-, viemäri- ja sähköjohdot voidaan siirtää uusille paikoilleen tai uusia kokonaan. Pasilan rakentamisen aiheuttamista liikenteen poikkeusjärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin elokuussa.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.