Ma 9.6.2014

Yleisten töiden lautakunnan kokouksessa 03.06.2014 hyväksyttiin Pasilansillan katu- ja siltasuunnitelma sekä myönnettiin työlupa sillan ja kadun rakentamiselle. 

Samalla yleisten töiden lautakunta päätti antaa luvan Pasilansillan ja siihen liittyvien katutöiden aloittamiseen ennen asemakaavaehdotuksen 12261 vahvistumista. Asemakaava 12261 vahvistunee keväällä 2015. 

Pasilankadun katusuunnitelma on liikennesuunnitelman ja valmisteilla olevan Pasilan keskustakorttelin asemakaavaehdotuksen 12261 mukainen. 

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa valmisteilla olevan Keski-Pasilan keskustakorttelin asemakaavan mukainen rakentaminen. Pasilansillan toteuttaminen parantaa myös jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä Länsi-Pasilan ja Itä-Pasilan välillä. 

Kaupunki on sitoutunut Keski-Pasilan keskuksen toteuttamista koskevaan toteutussopimukseen. Pasilansillan rakentamisen aloitus vuonna 2014 kuuluu tämän sopimuksen piiriin ja se sisältyy YIT:n ja HKR-Rakennuttajan väliseen KVR-sopimukseen. Pasilansilta on olemassa oleva kokoojakatu. 

Suunnitelmassa on esitetty kaavan ja liikennesuunnitelman mukaiset katu- ja raittiyhteydet. Pasilansillalta on ajoyhteys Pasilankadulle ja Ratapihantielle sekä jalankulku ja kevyen liikenteen yhteys sillan pohjoispuolelle tulevalle Keskustakorttelin alueelle ja sillan eteläpuolelle kaavoitettavalle Tornialueelle. Katujen ajoradat ja pyörätiet päällystetään pääosin asfaltilla. Jalkakäytävä päällystetään luonnonkivellä. 

Yleisten töiden lautakunnan 3.6.2014 päätösasiakirjat  

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.