Ti 3.6.2014

Kari Pudas on aloittanut huhtikuun alussa uutena aluerakentamispäällikkönä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolla.  

”Helsingissä kehitetään nyt poikkeuksellisen hienoja alueita, jotka satamatoimintojen siirtyminen Vuosaareen on vapauttanut muuhun käyttöön. Aluerakentamisprojektit ovat kaupungin sisällä useiden virastojen yhteistyöhankkeita, mutta suurin osa investoinneista on alueilla yksityisiä. Ja kuitenkin vasta asukkaat lopulta tekevät kaupungin.”, sanoo Pudas.

Aluerakentamisprojektien tehtävänä on ohjata ja koordinoida kaupungin eri yksiköiden ja ulkopuolisten tahojen toimintaa alueiden kehittämiseksi kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti.  Aluerakentamisen suunnittelu ja toteutus nojaavat kaupungin strategiaohjelmaan, yleiskaavaan, sekä asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaan.

5 500 asuntoa vuodessa

”Suomen paras duuni”, toteaa Kari Pudas uudesta tehtävästään. ”Teemme parasta kaupunkia parhaalla porukalla. Helsingin kaupungin tavoite rakentaa 5 500 asuntoa vuodessa on erittäin haastava. Erityismausteena on nykyinen talouden tilanne, joka vaikuttaa sekä kaupungin että yksityisiin investointeihin.”

Uusien alueiden vetovoimasta huolehtiminen rakentamisvaiheen aikana on yksi aluerakentamisprojektien keskeinen tavoite. Asukkaat ja yritykset tarvitsevat palveluita ja liikenneyhteyksiä, palvelut puolestaan asiakkaita. Näiden oikea-aikaisesta sijoittumisesta ja toimintaedellytyksistä pyritään huolehtimaan, samoin kuin asumisviihtyvyydestä rakennustyömaiden liepeillä.

”Pyrimme myös tarjoamaan tarttumapintoja ja tarinoita, joiden avulla asukkaat voivat ottaa alueet omikseen pitääkseen niistä huolta ja kehittääkseen niitä itse eteenpäin. Omalla tavallaan vielä keskeisempi vetovoimahaaste on keskustaprojektilla, jonka tavoitteena on keskusta-alueen elinvoimaisuuden kehittäminen ja kaavoituksen, suunnittelun ja toteuttamisen koordinointi Suomen sydämessä. ”

Tavoitteina kohtuuhintainen asuminen ja vetovoima 

Helsingin väestö kasvaa 1,5 prosenttia vuosittain, mikä on eurooppalaiselle kaupungille merkittävä kasvuvauhti.

”Paikallisesti haasteemme on kohtuuhintaisen asumisen ja hyvän elinympäristön tuottaminen, mutta samalla kilpailemme kansainvälisesti kaupunkina ja maana osaajien, yritysten ja työpaikkojen sijoittumisesta, tuotteidemme tunnettuudesta sekä matkailijoista.  Aluerakentamisella luodaan sekä mahdollisuuksia, että vetovoimaa. Helsinki on tällä hetkellä kakkossijalla Financial Timesin parhaiden eurooppalaisten kaupunkien listalla, joka kertoo alueiden ja kaupunkien houkuttelevuudesta suorille ulkomaisille investoinneille”, kertoo Pudas. ”Parhaan asuinkaupungin listauksissakin on onneksemme ollut menestystä.”

Kaupungin kehittämisen tavoitteena on tiivis, joukkoliikenteeseen tukeutuva kaupunkirakenne. Helsingissä noudatetaan lisäksi periaatetta, jonka mukaan alueittain 20 prosenttia asunnoista on valtion tukemia ara-vuokra-asuntoja, 40 prosenttia sääntelemätöntä vuokra- ja omistusasumista sekä 40 prosenttia asumisoikeus-, osaomistus- , opiskelija- ja Hitas-asuntoja. Näin pyritään huolehtimaan asumisen kohtuuhintaisuudesta ja ehkäisemään eriytymistä. Täydennysrakentaminen ja erityisesti raideliikenteen asemien ympäristöjen tiivistäminen tukevat kestävän kehityksen tavoitteita ja saavutettavuutta.

Merellisiä alueita ja täydennysrakentamista

”Näyttävistä, merellisistä alueista puhuttaessa tahtoo unohtua, että 40 prosenttia uudesta asuntotuotannosta tulee täydennysrakentamisesta ja esikaupunkialueilta. Nämä hankkeet ovat monella tavalla parasta uudistuotantoa, koska ne mahdollistavat palveluiden säilymisen vanhoilla alueilla. Myös investoinnit kunnallistekniikkaan pysyvät jo kertaalleen rakennetuilla alueilla kohtuullisina. ”

Kari Pudas on koulutukseltaan yhdyskunta- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri. Polku nykyiseen tehtävään on käynyt polin, kahden rakennusliikkeen ja kahden konsulttitoimiston opein rakentamistaloudesta ja tietyömailta korjausrakentamisen, rautatietekniikan ja rakennuttamisen kautta kaupunkikehitykseen. Sopivasti Ounasjoen rannalta Espalle.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.