To 14.8.2014

Keskustakortteli tulee muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen. Tehokas rakentaminen sekä laajat julkiset tilat muuttavat alueen identiteettiä urbaanimmaksi.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontuu kesätaukonsa jälkeen ensimmäisen kerran tiistaina 19. elokuuta. Kokouksen esityslistalla on Pasilan keskustakorttelin asemakaava. Se mahdollistaa monipuolisen keskustatoimintojen alueen rakentamisen joukkoliikenteen solmukohtaan Pasilaan. Keskustakortteli tulee muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen ja laajennuksen Helsingin keskusta-alueelle.

Suunnittelualue käsittää Pasilan aseman, sen länsipuolella olevan ratapiha-alueen, Pasilan sillan sekä Pasilankadun ja Ratapihantien katualueet. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu osa Pasilan aseman pohjoispuolella sijaitsevasta rautatiealueesta ja tämän länsipuolella oleva kapeampi kaavoittamaton alue. Alueen pinta-ala on 11,9 hehtaaria. Helsingin kaupunki omistaa suunnittelualueesta kadut sekä nykyisen Veturitien ja Pasilankadun välisen alueen eli kaikkiaan noin 2,2 ja Suomen valtio loput noin 9,7 hehtaaria.

Asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä noin 193 000 kerrosneliötä. Tästä noin 154 000 kerrosneliötä on osoitettu liike- ja toimitilarakentamiseen ja 28 000 kerrosneliötä asuntorakentamiseen. Asuntorakentamisen määrä tarkoittaa asuntoja noin 700 asukkaalle.  

Pasilan keskustakorttelin toteuttaminen vaikuttaa merkittävästi kaupunkikuvaan. Tehokas rakentaminen sekä laajat julkiset tilat muuttavat alueen identiteettiä urbaanimmaksi. Nykyinen Pasilan asemarakennus korvataan uudella henkilöliikenneterminaalilla. Keskustakorttelin toteuttaminen parantaa kauko- ja lähiliikenteen ratayhteyksien toimintaedellytyksiä pitkällä aikajänteellä. Asemakaavassa osoitetut aluevaraukset rautatieliikenteelle tukevat ratahankkeiden, kuten Pisararadan ja Kehäradan toteuttamista. Suunniteltu tehokas maankäyttö liikenteen solmukohtaan tukee osaltaan joukkoliikenteen kehittämistä.

Helsingin kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen, Liikenneviraston ja YIT Rakennus Oy:n välillä 29.1.2014 tehdyn toteutussopimuksen mukaisesti YIT Rakennus Oy:llä on velvollisuus rakentaa 80 prosenttia keskustakorttelin kokonaiskerrosalasta valmiiksi 122 kuukauden kuluessa tämän asemakaavan voimaantulosta.

Lisätiedot:projektipäällikkö Dan Mollgren, kaupunkisuunnitteluvirasto, p. 09 310 37326

Koko esityslista >> 

Lisää tietoa Pasilasta Uutta Helsinkiä -sivustolta >> 

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.