Pe 17.10.2014

Kaupunkilaiset voivat nyt ottaa kantaa Keski-Pasilan tornialueen suunnitteluun. Pasilan sillan eteläpuolelle kaavaillusta 8–10 tornitalon alueesta järjestetään ensi vuoden syksyllä kansainvälinen suunnittelu- ja toteutuskilpailu. Kilpailuohjelman luonnos on kaupunkilaisten kommentoitavana 16. marraskuuta asti osoitteessa www.ksv.hel.fi/keskustelut.

Kilpailuohjelmassa kuvataan, millaista tornialuetta Pasilaan tavoitellaan. Ohjelmassa määritellään muun muassa vaatimukset, jotka kilpailutöiden on täytettävä, jotta ne hyväksytään mukaan arviointiin. Vaatimusten lisäksi ohjelmassa annetaan suunnitteluohjeita, joiden noudattaminen vaikuttaa arvioinnissa annettaviin pisteisiin.

Kilpailuohjelman luonnoksessa edellytetään muun muassa, että tornitalot ovat vähintään 15-kerroksisia ja että niiden julkisivuista vähintään 60 prosenttia tulee olla kirkasta lasia. Lisäksi ainakin yhden talon huipulle on rakennettava yleisölle avoin kahvila tai ravintola sekä kattoterassi. Rakennuksiin tulee sijoittaa pääasiassa asuntoja sekä toimisto- ja liiketiloja. Asuntojen osuus on enintään puolet alueen kerrosalasta. Alueelle voi rakentaa myös hotellin.

Kilpailuohjelma perustuu alueelle aiemmin laadittuun osayleiskaavaan ja asemakaavaluonnokseen. Alueen tuleva asemakaava laaditaan voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta.

Kaupunkilaisten lisäksi kilpailuohjelmaan voivat vaikuttaa kilpailun mahdolliset osallistujat. Heillä on mahdollisuus antaa palautetta ohjelmasta kilpailuseminaarissa sekä keskusteluissa kilpailun järjestäjien kanssa joulu–tammikuussa. Kilpailuohjelma viimeistellään kevään aikana.

Haussa koko alueen suunnitelma ja aloitusalueen toteuttaja

Helsinki High-rise -kilpailulla haetaan korkeatasoista suunnitelmaa koko tornialueelle sekä toteuttajaa vähintään aloitusalueelle eli 1–2 tornitalolle. Kilpailutyöt arvioidaan pelkästään laatukriteerein. Kilpailun voittaja sitoutuu rakentamaan suunnitelmansa mukaisen aloitusalueen, jonka rakennusoikeudesta voittaja maksaa etukäteen sovitun hinnan. Voittajalla on myöhemmin mahdollisuus ostaa myös optioalueen rakennusoikeudet.

Aloitusalue sijaitsee junaradan länsireunassa Pasilansillan ja Veturitallien välissä. Alueen rakennusoikeus on 20 000–35 000 kerrosneliömetriä. Tornialueen länsiosassa sijaitsevan optioalueen rakennusoikeus on 40 000–60 000 kerrosneliömetriä. Koko suunnittelualueella rakennusoikeutta on 150 000–200 000 kerrosneliömetriä.Kilpailu alkaa yleisellä ilmoittautumiskutsulla syyskuussa 2015, ja aloitusalueen rakentamisen arvioidaan voivan alkaa keväällä 2018. Kilpailun järjestävät Helsingin kaupunki ja Suomen valtio. Lisätietoa kilpailusta saa osoitteesta www.helsinkihighrise.fi.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.