Ti 9.12.2014

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8. joulukuuta myöntää rakennusvirastolle vuoden 2014 talousarviosta 4 600 000 euroa Keski-Pasilan esirakentamiseen. Vuoden 2014 esirakentaminen keskittyy Keski-Pasilan keskustakorttelin rakentamisen aloittamisen edellyttämiin välttämättömiin toimenpiteisiin, joita ovat Pasilankadun johtosiirrot sekä metron työtunnelin ja siihen liittyvien tilojen louhinta.

Metroon liittyvät louhintatyöt on merkittävästi edullisempaa tehdä ennen keskuksen rakennustöitä, sillä metrorata ja -asema tulevat sijoittumaan aikanaan keskuksen kellariin. Louhinta jouduttaisiin tuolloin tekemään käytössä olevien tilojen keskelle.

Keski-Pasilan maankäytön kehittämisen tavoitteena on luoda Pasilaan uusi toiminnallisesti monipuolinen keskus, joka toimii myös kaupunkikuvallisena maamerkkinä. Keskuksen muodostavat keskustakortteli sekä Pasilansillan eteläpuolelle suunnitteilla oleva tornialue yhdessä Pasilan aseman ja -sillan kanssa. Keskuksen pohjoispuolelle Pasilankadun ja uuden Veturitien väliin on suunnitteilla uusi Ratapihakortteleiden asuinalue.

Vuoden 2015 talousarvion investointiohjelmassa on vuosille 2015–2021 merkitty yhteensä 24 milj. euroa Pasilan esirakentamiseen.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.