To 11.12.2014

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10. joulukuuta Veturitien liikennesuunnitelman ja Veturitien yleissuunnitelman päivityksessä esitetyn kevyen varautumisen toteutusvaihtoehdon mukaisin rakennusvaihein vuosina 2015–2019 toteutettavaksi.

Kaupunginvaltuuston lista

Keski-Pasilan Veturitien eteläosan asemakaava ja asemakaavan muuttaminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös 17. kaupunginosan (Pasila, Keski-Pasila) katu- ja rautatiealueiden asemakaavaehdotuksen ja 17. kaupunginosan (Pasila, Keski-Pasila ja Länsi-Pasila) katu- ja rautatiealueiden asemakaavan muutosehdotuksen 26.11.2013 päivätyn ja 3.11.2014 muutetun piirustuksen numero 12230 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Linkki asiakirjoihin

Liite 1Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12230 kartta, päivätty 26.11.2013, muutettu 3.11.2014

Liite 2Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12230 selostus, päivätty 26.11.2013, muutettu 3.11.2014

Liite 3Vuorovaikutusraportti 5.6.2012 liitteineen, täydennetty 3.11.2014

Liite 4Osa päätöshistoriaa

Päätöshistoria (pdf) (html)