To 15.1.2015

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Pasilan keskustakorttelin asemakaavan, joka mahdollistaa monipuolisen keskustatoimintojen alueen rakentamisen joukkoliikenteen solmukohtaan. Keskustakortteli tulee muodostamaan Pasilan kaupunginosien ytimen ja laajennuksen Helsingin keskusta-alueelle.

Keskustakortteliin kuuluvat Pasilan asema, metroasema, joukkoliikenneterminaali, alueita yhdistävä raitti toreineen, Pasilansilta ja katualueita, liike- ja toimistotiloja, julkisia tiloja sekä asuntoja.

Pasilan keskusta-alueesta vuosina 2011 - 2013 käydyn suunnittelu- ja toteutuskilpailun pohjalta asemakaavassa on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä noin 193 000 kerrosneliötä.  Siitä pääosa on osoitettu liike- ja toimitilarakentamiseen ja 28 000 kerrosneliötä asuntorakentamiseen.

Suunnittelu-  ja toteutuskilpailun voitti YIT Rakennus, jolla on velvollisuus rakentaa keskustakorttelin kokonaiskerrosalasta valmiiksi 80 prosenttia 122 kuukauden kuluessa asemakaavan voimaantulosta.