Pe 6.2.2015

Pasilan, Kumpulan, Toukolan ja Vanhankaupungin alueilla on tarkoitus siirtyä lokakuun alussa kadunhoidossa ns. kokonaisvastuuhoitoon.

Tämä tarkoittaa, että kiinteistöille kunnossapitolain mukaan kuuluvat katujen puhtaanapito- ja talvikunnossapitovelvollisuudet siirretään kaupungin vastuulle.

Aikaisemmin kokonaisvastuuhoito on ollut käytössä kantakaupungin ulkopuolella.

Vuonna 2012 kaupunginhallitus päätti, että kokonaisvastuuhoitoon siirrytään vaiheittain myös kantakaupungissa. Tavoitteena on, että koko kaupunki on kokonaisvastuuhoidon piirissä vuonna 2020. 

Koillista kantakaupunkia koskevasta muutoksesta on laadittu päätösehdotus, johon voi tutustua ja josta voi tehdä muistutuksia 9.2.–23.2.2015 kaupungintalon kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13), rakennusviraston asiakaspalvelussa (Pohjoinen Makasiinikatu 9) ja osoitteessa www.hkr.hel.fi/suunnitelmat