To 5.3.2015

Keski-Pasilan keskuksen Triplan rakennustyöt etenevät seuraavaksi maanalaisen pysäköintilaitoksen sekä metroasemavarauksen maanrakennustöihin. Helsingin kaupunki linjaa pyrkivänsä järjestämään pysäköinnin kaupunkialueella pääsääntöisesti maan alle sen ollessa mahdollista, joten Triplassakin rakennetaan maan alle peräti 2 400 pysäköintipaikkaa.

Pasilan vanhan alaratapiha-alueen nykyinen maanpinta on 15 metriä merenpinnan yläpuolella. Nyt kaivettava kaivanto tulee olemaan syvyydeltään enimmillään 21 metriä maanpinnan tasosta. Pohjavesi on alueella korkealla, eikä pohjaveden tasoa voida laskea rakentamisen aikana. Tästä syystä kaivannon rakentaminen aloitetaan rakentamalla ensin sen ympärille vedenpitävät patoseinät. Niiden koerakentaminen aloitetaan toukokuussa 2015, ja varsinaisiin maanrakennustöihin päästään käsiksi syksyllä. Samaan aikaan aloitetaan myös kallion louhinta Länsi-Pasilan puoleisessa päässä, missä kalliopinta nousee lähes Pasilankadun tasoon.

Kaivanto on kooltaan mittava. Se ulottuu Pasilan nykyisestä sillasta 130 metrin päähän pohjoiseen, ja länsi-itäsuunnassa Pasilankadulta lähes Pasilan asemarakennukseen. Liikennevirasto rakennuttaa aseman ja kaivannon väliin lisäraiteen sillan, jonka rakentaminen tapahtuu samanaikaisesti Triplan ja uuden aseman rakentamisen kanssa.

Kaivannon ympärille rakennettava patoseinä muodostuu lukkoon porattavista teräsputkipaaluista, jotka ulotetaan peruskallioon saakka. Paalut asennetaan paikoilleen porauskaluston avulla. Työt aiheuttavat vähäistä meluhaittaa, mutteivat kuitenkaan niin suurta kuin esimerkiksi louhintatyöt.