Ke 8.4.2015

Helsinki High-rise -kilpailun kilpailuohjelmaan on tehty alustavia muutoksia saadun palautteen pohjalta. Keskeisimmät muutokset koskevat aloitusaluetta ja kilpailun vaiheistusta.

Kilpailun aloitusalueeksi vaihtuu länsialueen pohjoisosa. Samalla aloitusalueen rakennusoikeus lähes kaksinkertaistuu 40 000–65 000 kerrosneliömetriin ja asuinkerrosalan enimmäismäärä nousee 70 prosenttiin kerrosalasta.

Helsinki High-rise -kilpailu muutetaan kaksivaiheiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan luonnossuunnitelma koko suunnittelualueelle, mutta arvioinnin painopiste on aloitus- ja länsialueella. Toiseen vaiheeseen kutsutaan 2–4 parasta ehdotusta. Toisessa vaiheessa laaditaan suunnitelma länsialueelle ja aloitusalue suunnitellaan tarkemmin.

Kilpailuohjelman viimeistely jatkuu kevään ajan ja lisätietoa sen sisällöstä on tulossa kesäkuussa. Kilpailu alkaa syksyllä 2015.

Tarkemmat tiedot kilpailuohjelman muutoksista löytyvät kilpailun verkkosivuilta osoitteesta www.helsinkihighrise.fi.

Helsinki High-rise -kilpailulla haetaan korkeatasoista suunnitelmaa Pasilan tornialueelle ja toteuttajaa vähintään aloitusalueelle. Kilpailutyöt arvioidaan pelkästään laatukriteerein. Kilpailun voittaja sitoutuu rakentamaan suunnitelmansa mukaisen aloitusalueen, jonka rakennusoikeudesta voittaja maksaa etukäteen sovitun hinnan. Kilpailun järjestävät Helsingin kaupunki ja Suomen valtio.

Lisää aiheesta

Helsinki High-rise -sivusto