Ma 11.5.2015

Seuraavat katusuunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtävillä 26.5. asti kello 9–15 rakennusviraston asiakaspalvelussa Pohjoinen Makasiinikatu 9, sekä tällä verkkosivulla (www.hkr.hel.fi/suunnitelmat).

Mahdolliset muistutukset on toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä kirjallisesti yleisten töiden lautakunnalle, osoitteella Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Yleisten töiden lautakunta, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI (käyntiosoite Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki).

Gatuplaner framlagdaFöljande gatuplaner hålls i enlighet med 43 § i markanvändnings- och byggförordningen framlagda till 26.5. kl. 9.00–15.00 på byggnadskontorets kundtjänst, Norra Magasinsgatan 9, och på stadshusets registratorskontor, Norra esplanaden 11–13. Gatuplanerna kan studeras under ovannämnda tid också på denna websida.

Eventuella anmärkningar skall inom den tid som planerna hålls framlagda skriftligt ställas till nämnden för allmänna arbeten. Adressen är Helsingfors stad, registratorskontoret, nämnden för allmänna arbeten, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD (besöksadressNorra esplanaden 11–13).PASILA

Firdonkatu

Firdonkatu, selostus

 

HERTTONIEMI

Kettukuja

Kettukuja, selostus

Kettutie

Kettutie, selostus

Siilikuja

Siilikuja, selostus

Siilitie

Siilitie, selostus

Siilitie, kooste