Ke 6.5.2015

Reijolankadulle laaditaan liikennesuunnitelmaa raitiotien rakentamiseksi. Raitiolinja 7 kulkee tulevaisuudessa Jätkäsaaresta Pasilan kautta Meilahteen, ja uusi reitti edellyttää kiskojen rakentamista Reijolankadulle.

Reijolankadun liikennesuunnitelmasta on valmistunut luonnos, jota voi kommentoida 20. toukokuuta asti osoitteessa www.ksv.hel.fi/keskustelut. Reijolankadun lisäksi suunnitelma koskee osaa Nordenskiöldinkadusta ja Urheilukadusta sekä Mannerheimintien ja Reijolankadun risteystä.

Reijolankadulla raitiovaunuliikenteellä olisi oma kaistansa itään päin ajettaessa, mikä parantaa linjan luotettavuutta. Länteen päin ajettaessa raitiovaunut kulkisivat samalla kaistalla autoliikenteen kanssa.

Autoliikenteen järjestelyt Reijolankadulla muuttuisivat siten, että mahdollisuus kääntyä raitiokiskojen yli vasemmalle Urheilukadulle ja Reijolankadun tonteille poistuisi.

Katujen pyöräväylät ehdotetaan muutettavaksi pääosin yksisuuntaisiksi. Nordenskiöldinkadulla pyörätiet rakennettaisiin eri tasoon jalkakäytävän ja ajoradan kanssa. Tasoero erottelee eri kulkumuodot tehokkaasti toisistaan, mikä parantaa liikenneturvallisuutta.

Liikennesuunnitelma on tarkoitus tuoda kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi alkukesän aikana. Raitiolinjan 7 tulevasta reitistä päätti HSL:n hallitus helmikuussa 2015.

Liikennesuunnitelman kommentointi

Raitioliikenteen linjastosuunnitelma