Ti 18.8.2015

Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta kokoontuu torstaina 20.8.2015 klo 16. Esityslista liitteineen on julkaistu kiinteistöviraston verkkosivuilla.

Lautakunta käsittelee muun muassa seuraavaa aihetta:

Kiinteistölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Rakennusosakeyhtiö Hartelalle varataan kolme toimistotonttia Ilmalan juna-aseman läheisyydestä. Tontit varattaisiin kahdessa vaiheessa siten, että ensin varattaisiin kerrosalaltaan 10 000 neliömetrin suuruinen toimistotontti sekä Ilmalantorille sijoittuva rakennuspaikka ja maanalainen alue torin alta.

Airyksi nimetyn hankkeen ensimmäisen vaiheen suunnittelulle varattaisiin aikaa vuoden 2016 loppuun saakka. Kahden viereisen tontin varaaminen olisi mahdollista vasta sitten, kun ensimmäisestä tontista olisi solmittu pitkäaikainen vuokrasopimus. Yhteensä näiden kolmen tontin rakennusoikeus on noin 22 000 kerrosneliömetriä.

Hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen kuuluisi Ilmalantorin viereen rakennettavan toimistotalon, Ilmalantorin sekä torin alle sijoittuvan maanalaisen tilan suunnittelu. Ilmalantorille on mahdollista rakentaa liiketiloja enintään 600 k-m²:n edestä, ja myös toimistotaloon voitaisiin sijoittaa liike- tai vapaa-ajan tiloja. Torin alle kaavailtuun tilaan voisi rakentaa liikunta- ja pysäköintitiloja.

Ilmala kehittyy Pasilan kyljessä

Ilmalan aseman ympärille on parhaillaan rakentumassa merkittävä toimistokeskittymä, ja rakennushanke edistäisi Ilmalan alueen työpaikkojen säilymistä ja lisäämistä edelleen. Alueen joukkoliikenneyhteydet ovat hyvät, ja ne paranevat vielä tulevaisuudessa, kun raitiolinja 9 aloittaa liikennöinnin Ilmalantorille joidenkin vuosien kuluttua.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.