Ti 15.3.2016

Helsingin kaupungin rakennusvirasto laatii puistosuunnitelmaa Eläintarhan alueelle tulevan hulevesikosteikon rakentamiseksi. Kosteikkoa suunnitellaan Helsinginkadun, Vauhtitien ja pääradan rajaaman kolmion alueelle. Kosteikko liittyy Keski-Pasilan tulvareitiksi suunniteltuun Vauhtitien hulevesiviemäriin, jota pitkin johdetaan sade- ja sulamisvesiä Töölönlahteen.Hulevesiviemäri on Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ja Helsingin kaupungin yhteishanke.

Vauhtitien kosteikon tehtävänä on hidastaa ja viivyttää huleveden virtaamaa sekä parantaa veden laatua ennen sen johtamista Töölönlahteen. Kosteikko muotoillaan puistoympäristöön sopivaksi. Alueen nykyistä puustoa säilytetään mahdollisimman paljon. Puistokäytävät säilyvät pääosin ennallaan, ja alueen eteläosaan rakennetaan kulkutaso kosteikon yli.

Puistosuunnitelmaluonnos on esillä 16.–31. maaliskuuta 2016 klo 9–15 rakennusviraston asiakaspalvelussa Elimäenkatu 5. Luonnokseen voi tutustua myös tällä verkkosivuilla.

Tutustu suunnitelmaluonnokseen:

Suunnitelmaluonnos (pdf 3,6 Mt) >>

Kuvaesitys suunnitelmasta (pdf 4,1 Mt) >>Mahdollinen palaute suunnitelmaluonnoksesta tulee osoittaa projektinjohtajalle 31.3.2016 mennessä.Lisätietoja:projektinjohtaja Laura Yli-Jama, rakennusvirastopuh. 09 310 26999, sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.