To 12.5.2016

Parhaillaan menossa oleva, valtakunnallinen Viisaat kypärät yhteen -työturvallisuusviikko avattiin Triplassa varsin asiantuntevalla joukolla: Suomen suurimpien infra-alan yritysten ja rakennuttajien turvallisuuspäälliköitä, teknisiä päälliköitä ja muita asiantuntijoita saapui tutustumaan Suomen suurimpaan työmaahan.

Triplan työsuojelupäällikkö Erno Martin piti hanke-esittelyn, jonka jälkeen jalkauduttiin työmaalle yhdessä Triplan työsuojelutiimin edustajien kanssa.

Triplan rakentaminen on aloitettu maanalaisen pysäköintihallin infratöillä. Työmaa-alue on vanhaa järvenpohjaa, joten veden kertyminen kaivantoon ja pohjaveden tason muutokset aiheuttavat haasteita niin rakentamiselle kuin työturvallisuudellekin. Alueelta on löytynyt myös pilaantunutta maa-ainesta, jonka laatua on tarkkailtu jatkuvin mittauksin ja jota on kuljetettu pilaantumisasteen perusteella määrättyihin jatkokäsittelypaikkoihin. Pilaantuneen maan parissa työskentelevät henkilöt ovat suojautuneet asianmukaisin suojavarustein.

Miehet paikallaan

Ison työmaan työsuojelua hoitaa kattava työsuojeluorganisaatio, johon tällä hetkellä kuuluu työsuojelupäällikön lisäksi turvallisuuskoordinaattori, kaksi turvallisuustyönjohtajaa sekä neljä turvatimpuria. Perehdytys-, ohjaus- ja valvontatehtävät työllistävät työnjohtajia kokopäiväisesti. –Turvatimpurit taas huolehtivat mm. putoamissuojauksista, työmaa-aidoista ja työturvallisuuden jatkuvasta parantamisesta. Myös he tekevät työtään kokopäiväisesti, hyvässä yhteistyössä työmaalogistiikan kanssa, kertoo Erno Martin.

Yhdessä suunnitellen

Työmaalla tehdään samanaikaisesti useita eri työvaiheita, joten yhteensovituspalaverit ovat tärkeä osa työturvallisuutta. Kerran viikossa työnjohtajat, työpäälliköt ja turvallisuustiimin edustajat kokoontuvat koko työmaan yhteiseen yhteensovituspalaveriin. Lähekkäin tapahtuvien töiden yhteensovituspalavereita pidetään jopa kolme kertaa viikossa. Turvavartteja järjestetään kerran viikossa, ja niihin osallistuvat kaikki työmaalla työskentelevät.

Vaikka työtapaturmia ei olisikaan sattunut, jokainen läheltä piti -tilannekin käsitellään perinpohjaisesti.  Tilanteen analysoimiseksi kootaan ryhmä, jossa kartoitetaan, miksi tilanne pääsi syntymään ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin, jotta sitä ei olisi syntynyt. – Nämä kartoitukset auttavat suunnittelemaan tulevia työvaihteita sellaisiksi, ettei vaaratilanteita enää syntyisi, sanoo Erno ja jatkaa: – muutenkin jatkuvana tavoitteena on laittaa eniten voimavaroja työvaiheiden kunnolliseen suunnitteluun, eikä vain loputtomiin päivitellä jo sattunutta vaaratilannetta.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.