Ke 1.6.2016

Triplan rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa, ja betonityöt päästään aloittamaan kaivannon pohjalla. Valmisbetonin menekki on tämän kokoluokan projektissa valtavan suuri, joten työmaalle on perustettu oma betoniasema. Asemaa operoi Ruskon Betoni Oy. 

Työmaalla sijaitseva betoniasema vähentää merkittävästi kuljetustarvetta ja siten liikennettä ympäristössä.  Betonin runkoaineksena hyödynnetään myös Triplan kaivannosta saatavaa kiviainesta, mikä osaltaan vähentää liikennöintiä. Koska Triplan kaivannon poikki ei betonia kuitenkaan voida kuljettaa, kiertää osa betoniautoliikenteestä työpisteelle Pasilankadun kautta.

Kaiken kaikkiaan Triplan rakentamiseen tarvitaan noin 180 000 m3 valmisbetonia.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.