Ke 22.6.2016

YIT:n tiedote:

YIT:n Helsinkiin rakennettavassa Tripla-hankkeessa otettiin jälleen merkittävä askel. Kauppakeskusta koskevat rahoitussopimukset allekirjoitettiin, minkä myötä sopimukset Triplan kauppakeskuksen toteuttamisesta yhteisyrityksenä astuivat voimaan. Euroopan Investointipankin (EIB), Pohjoismaiden Investointipankin (NIB), Danske Bankin ja Handelsbankenin muodostama pankkiryhmittymä myönsi hankkeelle yhteensä noin 300 miljoonan euron 10-vuotiset projektiluotot, joilla rahoitetaan puolet Triplan kauppakeskuksesta. EIB:n osuus rahoituspaketista on 130 miljoonaa euroa, NIB:n 100 miljoonaa euroa ja Danske Bankin sekä Handelsbankenin kummankin noin 35 miljoonaa euroa. Rahoituspaketin pääjärjestäjänä toimi Danske Bank A/S. Kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen toteutuksen yhteisarvo suunnittelu-, tontti- ja rahoituskuluineen on noin 600 miljoonaa euroa.

Vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen varmistumisen lisäksi kaupan muut voimaantuloehdot; lainvoimaiset rakennusluvat ja tarvittavat viranomaispäätökset, täyttyivät kesäkuussa. Toukokuussa 2016 allekirjoitettujen sopimusten mukaisesti YIT:stä, Eterasta, Onvestista ja Fenniasta tuli osakkeenomistajia Triplan kauppakeskuksen rakennuttajana toimivassa projektiyhtiössä. YIT:n omistusosuus yhteisyrityksestä on 38,75 %, Eteran 38,75 %, Onvestin 15 % ja Fennian 7,5 %.  

YIT kirjaa sopimusten voimaantulon seurauksena tilauskantaansa noin 500 miljoonaa euroa yhteisyrityksen ja Helsingin kaupungin kanssa tehdyistä urakkasopimuksista, minkä lisäksi YIT on jo tehnyt yhteisyritykselle hankkeeseen liittyviä maanrakennustöitä. YIT tulouttaa urakkasopimuksista liikevaihtoa ja liikevoittoa rakentamisen etenemisen mukaisesti. Kauppakeskusta koskevasta urakasta 38,75 prosentin osuus kirjataan kuitenkin liikevaihdoksi ja liikevoitoksi vasta YIT:n myydessä oman osuutensa yhteisyrityksestä. Sopimusten mukaan YIT:llä on mahdollisuus pienentää omistusosuuttaan 20 prosenttiin rakentamisen aikana. Loput omistuksestaan YIT voi myydä aikaisintaan kolme vuotta kauppakeskuksen valmistumisen jälkeen. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2019 jälkipuoliskolla. 

“Olemme iloisia saadessamme olla mukana ’Helsingin toisen keskustan’ rakentamisessa. Kaupunkikehityksen ja energiatehokkuuden mahdollistamat kestävämmät ja kilpailukykyisemmät kaupungit ovat strategisia tavoitteita EIB:lle, ja yhteydessä sitoumukseemme suunnata 25 % lainoistamme ilmastotoimiin. Lähes nollaenergiarakennuksena Tripla tukee hyvin tätä tavoitetta. EIB:n myöntämä laina Triplalle on Euroopan strategisten investointien rahaston EFSI:n takaama ja osa Junckerin investointisuunnitelmaa, joka mahdollista EIB:n tuen laajentamisen muun muassa energiatehokkuushankkeisiin, toteaa Suomen toiminnoista vastaava EIB:n varapääjohtaja Jan Vapaavuori.

“Helsinki on yksi Euroopan nopeimmin kasvavista kaupungeista. Suuri kauppa- ja palvelukeskus sekä toimivampi ympäristö raideliikenteelle auttavat osaltaan vähentämään kasvavan kaupunkialueen mahdollisia ilmastovaikutuksia”, toteaa Henrik Normann, NIB:n pääjohtaja.

”Olemme ylpeitä saadessamme olla rahoituksen koordinaattorina hankkeessa, joka tukee merkittävästi taloudellista aktiviteettia, ei pelkästään Helsingin alueella, vaan infrastruktuurin kehittymisen myötä koko Suomessa. Suomi tarvitsee tämänkaltaisia eteenpäin vieviä, innovatiivisia hankkeita, ja olemme iloisia että voimme strategiamme mukaisesti auttaa asiakkaitamme toteuttamaan niitä”, sanoo Risto Tornivaara, Danske Bank Oyj:n toimitusjohtaja.

"Tripla on Helsingin kaupungin kasvulle merkittävä hanke. YIT:llä on se osaaminen ja ne resurssit joita tällaisen laaja-mittaisen ja vaativan hankkeen toteuttamiseen tarvitaan. Olemme iloisia siitä että voimme olla tässä projektissa mukana", toteaa Nina Arkilahti, Handelsbanken Suomen toimitusjohtaja.

”Olemme tyytyväisiä, että Tripla-hankkeelle varmistui kilpailukykyinen rahoituspaketti. Hanke on erittäin merkityksellinen koko Suomen kansantaloudelle, ja merkittävien eurooppalaisten rahoituslaitosten EIB:n ja NIB:n osallistuminen siihen on vahva osoitus Triplan kansainvälisestä vetovoimasta. Danske Bank ja Handelsbanken olivat osaltaan merkittävässä roolissa ratkaisun syntymisessä ja arvostamme rahoittajien erinomaista yhteistyöhenkeä ja joustavuutta”, toteaa YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas.

Mall of Tripla on valmistuessaan liiketilojen lukumäärällä mitattuna Suomen suurin kauppakeskus. Vuokrattavaa tilaa on yli 85 000 neliötä noin 250 toimijalle ja pysäköintipaikkoja noin 2 300 autolle. Kiinnostus Mall of Triplan tiloja kohtaan on ollut suurta, ja kaupallisista tiloista jo yli kolmannes on vuokrattu.

Triplan kauppakeskuksessa hyödynnetään monipuolisesti muun muassa uusia kierrätys-, vedenkäsittely- ja jätteenkäsittelyratkaisuja, ja hankkeelle haetaan sen valmistuttua Platina-tason LEED-sertifikaattia. Ympäristönäkökulma on ollut keskeisessä roolissa hankkeen sijoittajille, rahoittajille sekä Helsingin kaupungille.

Pasilasta rakentuu tulevina vuosina Helsingin toinen keskus ja entistä tärkeämpi liikenteen kohtauspaikka, jonka asukkaiden ja työpaikkojen määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä. Rakentaminen käynnistyy YIT:n toteuttamasta Triplasta, johon kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen lisäksi rakennetaan toimistotiloja, asuntoja ja hotelli. Myös Pasilan asema ja sen yhteyteen toteutettava joukkoliikenneterminaali ovat osa hanketta. Helsingin kaupunki on kaavoittanut Triplan pohjoispuolelle Ratapihakorttelit, joihin rakennetaan asuntoja 3 000 asukkaalle. Lisäksi Helsingin kaupungin järjestämä suunnittelukilpailu Triplan eteläpuolelle rakennettavasta tornitaloalueesta käynnistyy loppuvuonna.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.