Pe 1.7.2016

Keski-Pasilan mittava uudistaminen jatkuu Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin välisen yhteisurakan rakentamisella, joka alkaa elokuussa 2016. Hanke sisältää Liikenneviraston osalta Pasilasta pohjoiseen rakennettavan läntisen lisäraiteen valmistelutöitä. Helsingin kaupungin osuutena on ratapihan alittavan Teollisuuskadun toisen rakennusvaiheen sekä Veturitiehen kuuluvan Haarakallion sillan rakentaminen.

Pyörä- ja kävelyreitteihin muutoksia elokuussa

Lisäraidetyön ajaksi kävely- ja pyöräliikenteen järjestelyihin tulee muutoksia. Pasilan aseman laitureiden pohjoisen alikulkukäytävän läntinen yhteys suljetaan urakan käynnistyessä elokuussa 2016 ja se on suljettuna ainakin 30.5.2017 saakka. Haarakallion ristikkosilloilla tehdään purkutöitä, jonka vuoksi sillan ulokkeena kulkeva kevyen liikenteen yhteys katkeaa. Väliaikainen yhteys osoitetaan liikenneopasteilla. Teollisuuskadun kohdalla väliaikaiset kevyen liikenteen järjestelyt säilyvät meneillään olevan urakan mukaisina.

Lisäraiteen myötä kaukoliikenteeseen sekä Riihimäelle ja Lahteen suuntautuvaan lähiliikenteeseen saadaan kaksi raidetta kumpaankin kulkusuuntaan. Tämä sujuvoittaa liikennettä ja mahdollistaa junavuorojen lisäämisen. Läntinen lisäraide on viimeinen Pasilaan mahtuva raide ja laituri.

Ajokaistamuutoksia Pasilankadulla

Pasilankadun kunnossapitotyöt sulkevat heinäkuussa ajokaistoja välillä Pasilansilta–Kyllikinportti. Työt aloitetaan 25.7., ja ne kestävät kokonaisuudessaan noin kolme viikkoa.

Ensimmäisen viikon aikana suljetaan kaksi itäisintä kaistaa. Näiden korjaus kestää reilun viikon, minkä jälkeen suljetaan ja korjataan läntiset kaistat. Liikenteelle on koko ajan käytössä yksi ajokaista molempiin suuntiin.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.