Pe 5.8.2016

Teollisuuskadun jatkeen rakentaminen vaikuttaa reittiin Eläintarhan koululle. Myös Pasilan aseman, Keski-Pasilan katuverkon ja läntisen lisäraiteen rakentamisen aikana radan varren pyöräily- ja jalankulkureitti on pois käytöstä aseman kohdalla ja sen eteläpuolella.

Koululaisten kävelyturvallisuuden varmistamiseksi lähiympäristön liikenteen nopeusrajoitukset ovat 40 kilometriä tunnissa. Koululaisista varoittavia liikennemerkkejä on asennettu suojateiden läheisyyteen. Pyöräily- ja jalankulkualueet on tilapäisjärjestelyjen kohdalla erotettu toisistaan liikennemerkein ja osin värillisellä asfaltilla.

Jalankulkijat ja pyöräilijät kulkevat Eläintarhan ala-asteelle Itä-Pasilan puolelta kevyen liikenteen väylällä Ratapihantien yli valo-ohjattua suojatietä pitkin ja tästä edelleen Savonkadulle etelään koululle asti, myös Tallikuja ylitetään valo-ohjattua suojatietä pitkin. Aleksis Kiven katua tultaessa Savonkatu ylitetään valo-ohjattua suojatietä pitkin. Kevyen liikenteen väylän sijainti ei merkittävästi muutu urakan edetessä.

Aseman eteläpuolella pyöräily- ja jalankulkuliikenne kulkee Ratapihantiellä jakautuen kevyen liikenteen väylille sen molemmille reunoille. Tilapäisreitti on suunnattu takaisin radan varteen Teollisuuskadun liittymän kohdalla eikä kulje Eläintarhan ala-asteen ohi.

Itä-Pasilan ja Konepajan alueen välinen Sähköttäjänsilta purettiin kesäkuussa 2015. Teollisuuskadun rakennustöiden vuoksi myös Ratapihantien alittava kevyen liikenteen alikulku on pois käytöstä. Uusi Sähköttäjänsilta valmistuu tämän hetkisen arvion mukaan kesällä 2017 ja samalla avautuu myös Ratapihantien alikulku. 

Teollisuuskadulta Ratapihantielle noustessa ajoneuvoliikenne tiivistyy kaksikaistaiseksi. Vastakkaiseen ajosuuntaan säilyy yksi ajokaista, joka siirtyy pohjoisemmaksi. Risteykseen on lisätty koululaisista varoittavat liikennemerkit. Tällä hetkellä voimassa olevia ajoneuvoliikenteen kaistajärjestelyjä muutetaan rakennustöiden edetessä loppusyksyllä 2016. Muutokset eivät kuitenkaan vaikuta oheisessa kartassa osoitettuihin koululaisreitteihin.

Teollisuuskatu tulee muutostöiden jälkeen yhdistämään Vallilan alueen Keski-Pasilaan uuden tunnelin välityksellä. Urakkaan kuuluu lisäksi kaksi uutta siltaa.

Pahoittelemme järjestelyistä aiheutuvia häiriöitä ja toivomme liikenteessä kulkijoilta kärsivällisyyttä. Pyydämme noudattamaan erityistä varovaisuutta liikuttaessa työmaa-alueen läheisyydessä.

Kartta koululaisreiteistä Eläintarhan koululle

 

Lisätietoja:

Projektinjohtaja Sauli Kivivuori, HKR-Rakennuttaja, puh. 09 310 38491, sauli.kivivuori@hel.fi

Lemminkäinen Infra Oy, päivystyspuhelin 046 922 1735

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.