Ti 6.9.2016

Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin välisen yhteisurakan rakentaminen Pasilassa alkaa alkusyksystä 2016. Hanke sisältää Liikenneviraston osalta Pasilan läntisen lisäraiteen siltojen ja tukimuurien rakennustöitä. Helsingin kaupungin osuutena on ratapihan alittavan Teollisuuskadun toisen rakennusvaiheen sekä Veturitiehen kuuluvan Haarakallion sillan rakentaminen. 

Pyörä- ja kävelyreitteihin muutoksia syyskuun alussa 

Lisäraidetyön ajaksi kävely- ja pyöräliikenteen järjestelyihin tulee muutoksia. Pasilan aseman laitureiden pohjoisen alikulkukäytävän läntinen yhteys suljetaan syyskuun 2016 aikana ja se on suljettuna ainakin 30.5.2017 saakka. Haarakallion ristikkosilloilla tehdään purkutöitä, jonka vuoksi sillan ulokkeena kulkeva kevyen liikenteen yhteys katkeaa. Väliaikainen yhteys osoitetaan liikenneopasteilla. Teollisuuskadun kohdalla väliaikaiset kevyen liikenteen järjestelyt säilyvät meneillään olevan urakan mukaisina.
Lisäraiteen myötä Pasilan asemalle saadaan lisää laiturikapasiteettia. Tämä sujuvoittaa pääradan liikennettä ja mahdollistaa osaltaan junavuorojen lisäämisen. Läntinen lisäraide on viimeinen Pasilaan mahtuva raide ja laituri.

Kartta kevyen liikenteen muutoksista

 

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.