Ti 4.10.2016

Senaatti-kiinteistöt alueen suurimpana maanomistajana ja Helsingin kaupunki käynnistävät kilpailun Helsingissä sijaitsevan Keski-Pasilan tornialueen suunnittelusta ja toteutuksesta ensi vuoden alussa.

Helsinki High-Rise -nimisen kilpailun tarkoituksena on löytää korkeatasoinen suunnitelma Pasilansillan eteläpuolella sijaitsevan tornialueen toteuttamiseksi. Kaikkiaan alueelle on mahdollista rakentaa jopa 200 000 kerrosneliömetriä toimistoja, asuntoja ja liiketiloja. Tornitaloja alueelle olisi tulossa 8–10 ja niiden tulee olla korkeudeltaan vähintään 15-kerroksisia. Kilpailun tarkoituksena on samalla löytää ostaja ja toteuttaja 40 000–65 000 kerrosneliömetrin suuruiselle aloitusalueelle.

"Haluamme, että tornialueesta tulee miellyttävää kaupunkiympäristöä myös jalankulkijoille. Sen vuoksi kilpailun suunnitteluohjelmassa todetaan, että alueelle pitää korkeiden talojen lisäksi suunnitella matalampia rakennuksia tai tornitalon osia. Tarkoituksena on synnyttää miellyttäviä paikkoja tornien lomaan. Mataliin rakennuksiin tulee sijoittaa liike-, kahvila- tai muita asiakkaille avoimia tiloja", kertoo projektipäällikkö Dan Mollgren Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Kilpailusta ja sen alustavasta kilpailuohjelmasta kerrotaan Münchenissä Saksassa 4. lokakuuta käynnistyvillä kansainvälisillä kiinteistöalan EXPO REAL -messuilla.

"Kilpailu on jo herättänyt kiinnostusta myös Suomen rajojen ulkopuolella. Toiveenamme on saada houkuteltua kilpailuun mahdollisimman hyviä osallistujia ja saada laadukkaita suunnitelmia. Suunnittelualue on Helsingin näkökulmasta keskeinen paikka ja osa kehittyvää Pasila–Vallila–Kalasatama-akselia", Mollgren kertoo.

Tavoitteena on käynnistää kilpailu tammikuussa 2017. Kilpailun järjestäjät pyrkivät siihen, että päätökset kilpailun voittajasta ja toteutussopimuksen hyväksymisestä tehdään syksyllä 2018 ja aloitusalueen toteutussopimus sekä kiinteistökaupan esisopimus allekirjoitetaan alkuvuonna 2019. Asemakaavan on tarkoitus olla lainvoimainen vuonna 2020. Tavoitteena on, että aloitusalueen ensimmäisen kohteen rakennustyöt alkavat viimeistään vuonna 2021. Kilpailun käynnistäminen edellyttää Helsingin kaupunginvaltuuston ja Senaatti-kiinteistöjen päätöksen.

Kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kilpailijat laativat suunnitelmaehdotuksensa koko suunnittelualueelle. Arviointiryhmä valitsee ensimmäisen vaiheen ehdotusten laatuarvioinnin perusteella jatkoon 2–4 parasta kilpailijaa. Toisen vaiheen kilpailutöiden arvioinnin painopiste on ensimmäisenä toteutettavan alueen suunnitelmissa.

Kilpailun voittaja valitaan kaupunkisuunnittelullisin perustein. Laadullisesti parhaan suunnitteluratkaisun laatineella kilpailijalla on oikeus ja velvollisuus ostaa aloitusalueen rakennusoikeus kilpailuohjelmassa ilmoitetuin yksikköhinnoin ja toteuttaa sille suunnitelmansa mukainen kokonaisuus.

Lisää aiheesta:

Helsinki High-rise -sivusto

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.