Ke 5.10.2016

Helsingin kokonaisinvestointimenoista noin 30 prosenttia kohdistuu uusien alueiden rakentamiseen ja 30 prosenttia joukkoliikenteen kehittämiseen. Olemassa olevan rakennuskannan peruskorjaamiseen käytetään noin 20 prosenttia investointimenoista.

Talousarvioehdotuksessa investointitaso on mitoitettu strategiaohjelman investointiraamin mukaisesti ja se on 461 miljoonaa euroa. Lisäksi vuonna 2017 on varattu 5 miljoonaa euroa investointiraamin ulkopuolella toteuttaviin lähiörahastohankkeisiin sekä 21 miljoonaa euroa Kiinteistö Oy Myllypuron kampukseen sijoitettavia Metropolian kiinteistöjen myyntituloja.

Kaupungin kokonaisinvestointimenot ovat vuonna 2017 yhteensä 657 miljoonaa euroa, josta HKL-liikelaitoksen investoinnit ovat 169 miljoonaa euroa.

Suurimpia investointihankkeita vuosina 2017–2019 ovat muun muassa:

 • Raide-Jokeri, sis. raitioradan järjestelmineen sekä raitiovaunut (HKL-liikelaitos), 114 miljoonaa euroa
 • Kalasataman esirakentaminen, kadut ja puistot, 85 miljoonaa euroa
 • Länsisataman esirakentaminen, kadut ja puistot, 72 miljoonaa euroa
 • Kruunusillat-hanke, sis. raitioradan järjestelmineen, sillat, kevyen liikenteen yhteyden ja raitiovaunut (josta 2/3 HKL-liikelaitos), 68 miljoonaa euroa
 • Pasilan esirakentaminen, kadut ja puistot, 67 miljoonaa euroa
 • Keskustakirjasto (Helsingin osuus), 51 miljoonaa euroa
 • Nykyinen raitiovaunuhankinta (HKL-liikelaitos), 51 miljoonaa euroa
 • Kruunuvuorenrannan esirakentaminen, kadut ja puistot, 43 miljoonaa euroa
 • Jätkäsaaren peruskoulu, 25 miljoonaa euroa
 • Alppilan lukion perusparannus, 22 miljoonaa euroa
 • Stadin ammattiopisto, Holkkitien kampuksen 1. vaihe, lisätilat, 21 miljoonaa euroa
 • Myllypuron kampus Metropolia-ammattikorkeakoulun käyttöön (toteutetaan kiinteistöyhtiömuotoisena), 150 miljoonaa euroa

Kaupungin uusia alueita suunnitellaan ja rakennetaan kestävästi

Vuoden 2017 alussa Helsingissä on käynnissä 13 suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa olevaa aluerakentamisprojektia. Projektimaisen toteutusmallin tarkoituksena on varmistaa kaupungin strategiaohjelman tavoitteiden toteutuminen sekä parantaa yhteistyötä rakennuttajien, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Kaupungin kehittämisen tavoitteena on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti vetovoimainen Helsinki, jossa asuminen, arjen palvelut ja työpaikat ovat hyvin saavutettavissa. Asuinalueiden suunnittelun, rakentamisen ja yllä pidon keskeisiä periaatteita ovat sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys.

Maankäytön periaatteena on tiivis joukkoliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenne. Asuntorakentamisen edellytykset taataan aktiivisen maa- ja tonttipolitiikan avulla sekä huolehtimalla asuntotuotannon edellyttämän kaavavarannon riittävyydestä. Uusista alueista rakentuu persoonallisia ja asukasrakenteeltaan monipuolisia kaupunginosia. Olemassa olevien alueiden elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä tuetaan täydennysrakentamisella. Ensi vuonna esikaupunkialueille valmistuu noin 2 400 uutta asuntoa ja vähintään saman verran käynnistyy uusia rakennushankkeita.

Helsingissä asuntotuotannossa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan 25 prosenttia asunnoista on valtion tukemia ara-vuokra-asuntoja, 45 prosenttia sääntelemätöntä vuokra- ja omistusasumista sekä 30 prosenttia asumisoikeus-, osaomistus- ja hitas-asuntoja. Näin pyritään huolehtimaan asumisen kohtuuhintaisuudesta ja tasapainoisesta kaupunkirakenteesta. Samalla tontinluovutuksissa huolehditaan kaupungin tulonmuodostuksesta.

Helsingin talousarvio vuodelle 2017 / aluerakentaminen

Helsingin aluerakentamiskohteet kartalla (pdf)

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.