Ti 11.4.2017

Böle tillfälliga station har öppnats. Observera att rulltrapporna och hissarna från den gamla stationen till plattformarna 1, 2, 8 och 9 för närtrafik är ur bruk. Gångtrafiken till de här plattformarna sker via den tillfälliga stationen.

Gångtrafik till den tillfälliga stationen

Den tillfälliga stationen är en brokonstruktion: en stationsbro går över spåren, en övergångsbro går över Bangårdsvägen till Östra Böle, och en förbindelsebro går från övergångsbron till Semaforbron. 

Den ca 10 meter breda stationsbron har hissar och trappor till alla plattformar. Övergångsbron över Bangårdsvägen till Loktorget är ca 5 meter bred. Man kommer från bron till Loktorget med trappor och hiss.

Man kan precis som hittills gå från Semaforbron till Bölebron via den öppna platsen på den gamla stationen och från Bölebron vidare till Västra Böle. Den här möjligheten finns under hela byggtiden.

Service på den tillfälliga stationen

I östra ändan av stationsbron finns en trevåningsbyggnad med en varm väntsal, toaletter, en Subway-restaurang och en R-kiosk.

VR har fyra biljettautomater på stationsbron. Dessutom har HRT en automat på den tillfälliga stationen och en i den norra gångtunneln.

R-kiosken säljer de vanligaste biljetterna för VR:s fjärr- och närtrafik, likaså HRT:s dygnsbiljetter, och laddar resekort. VR:s biljetter kan också köpas via vr.fi, med mobilapparna VR Mobil och VR Närtåg, på VR Kundservice och hos konduktörerna. HRT:s enkelbiljetter fås i automater och mobilt.

Angöringstrafik, taxi och VR:s assistansservice

Angöringstrafiken styrs till Loktorget, där det också finns 130 cykelplatser. Dessutom flyttas taxistolpen dit. Våren 2017 finns det platser för taxi och angöringstrafik också på den öppna platsen på den gamla stationen. 

VR:s assistansservice för resenärer med funktionsnedsättning är nu förlagd till Loktorget. Assistansplatsen finns nära ingången till den tillfälliga stationen. Angöringstrafiken kan gå ända fram. 

Plattformsområdet är tillgängligt från assistansplatsen via den tillfälliga stationen.

På den gamla assistansplatsen finns en skylt med information om var den nya är belägen.

Information om assistansservicen och hur man bokar den: www.vr.fi

Granna tavlor visar vägen

Ett mål förknippat med den tillfälliga stationen var att Böle skulle få en ny, framträdande och högkvalitativ vägvisning. Syftet med vägvisningen är att gångtrafiken ska bli smidigare, Mässcentrum, Hartwallarenan och den tillfälliga stationen tillgängligare och lättare att använda och den allmänna säkerheten i området bättre.

Utsiktsplats mot det nya Böle

Den tillfälliga stationen har också annat att erbjuda än en möjlighet att komma vidare till andra platser i Finland. Tack vare att stationsbron huvudsakligen har glasväggar kan man roa sig med att följa tågtrafiken under bron och arbetet på köpcentrumet Tripla.

Den tillfälliga stationen är i bruk till hösten 2019, då Böle nya station, Tripla och en parkeringsanläggning blir klara. Våren 2017 används den tillfälliga och den gamla stationen samtidigt. Den gamla stationen stängs i juni 2017 och börjar därefter rivas. 

 

 

 

 

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.