To 4.5.2017

Kaivumassojen hallinta ja hyötykäyttö vähentävät kuljetuksia ja siitä aiheutuvia päästöjä, kertoo Helsingin kaupungin ympäristöraportti. Helsingissä käytettiin hyödyksi yleisten alueiden rakentamisessa vuonna 2016 yhteensä 759 560 tonnia kaivumassoja.

Määrä nousi 65 prosenttia vuodesta 2015. Hyötykäytön ansiosta säästyi noin kuusi miljoonaa euroa ja 1,4 miljoonaa litraa polttoainetta ja päästöt vähenivät 3 519 tonnia CO2e. Eniten massoja käytettiin Länsisataman projektialueella. 

Pilaantuneen maaperän kunnostuksen kustannukset nousivat

Helsingin ympäristökulut (poistot, Helen Oy:n ympäristökulut sekä HSY:n ja jätteen putkikeräysyhtiöiden osuudet mukaan lukien) olivat yhteensä 210 miljoonaa euroa (+18 % vuodesta 2015). Kaupungin oman toiminnan ympäristökulut olivat 91 miljoonaa euroa (+27 % vuodesta 2015).

Suurimmat kuluerät kaupungille aiheutuivat alueiden puhtaanapidosta ja jätehuollosta sekä ilmasto- ja ympäristöystävällisen liikkumisen edistämisestä. Kulujen nousua selittää suurelta osin se, että pilaantuneen maaperään kunnostukseen käytettiin yli 15 miljoonaa euroa, kun vuonna 2015 summa oli miljoona euroa.

Ympäristöraportti löytyy osoitteesta www.hel.fi/ymparistoraportti.

Helsingin kaupungin ympäristöraportti on kaupunkikonsernin yhteinen raportti, jossa kuvataan kaupungin ympäristötavoitteiden toteutumista ja toiminnan vaikutuksia ympäristöön.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.