Ke 24.5.2017

Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun ensimmäiseen vaiheeseen tuli kymmenen kilpailuehdotusta. Kilpailulla haetaan korkeatasoista suunnitelmaa Pasilan tornialueen toteuttamiseksi. Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyi 16. toukokuuta.

– Kymmenen ehdotusta on varsin hyvä määrä näin mittavaan ja vaativaan kohteeseen. Se kertoo, että Helsinki ja Pasila ovat houkuttelevia kehittämiskohteita. Se on merkki myös siitä, että suuret investoinnit kiinnostavat, sanoo toimialajohtaja Mikko Aho Helsingin kaupungilta.

Vielä ei ole tiedossa, onko ehdotusten takana kotimaisia vai ulkomaisia ryhmiä, sillä kilpailijoiden tiedot katsotaan vasta arvioinnin päätteeksi. Kilpailun arviointiryhmä valitsee ensimmäisen vaiheen ehdotuksista jatkoon 2–4 laadullisesti parhaimman ehdotuksen laatinutta kilpailijaa. Toiseen vaiheeseen valittavat kilpailijat ovat tiedossa syyskuussa.

Syksyllä alkavassa toisessa vaiheessa kilpailijat laativat tarkennetun suunnitelman ja kilpailun järjestäjät, Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt, neuvottelevat kunkin kilpailijan kanssa aloitusalueen toteutussopimuksen.

Kilpailun voittaja valitaan kaupunkisuunnittelullisin perustein. Laadullisesti parhaan suunnitteluratkaisun laatineella taholla on oikeus ja velvollisuus ostaa aloitusalueen rakennusoikeus kilpailuohjelmassa ilmoitetuin yksikköhinnoin ja toteuttaa sille suunnitelmansa mukainen kokonaisuus.

Kilpailun voittaja julkistetaan syksyllä 2018. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuonna 2021.

Suunnittelualue sijaitsee Pasilansillan eteläpuolella Pasilankadun ja Ratapihantien välissä. Kilpailun tarkoituksena on löytää 150 000–200 000 kerrosneliömetrin suuruinen asuin-, toimisto- ja liiketiloja sisältävä laadukas suunnitelma tornialueen asemakaavoituksen pohjaksi ja alueen toteuttamiseksi. Kilpailun tarkoituksena on myös löytää ostaja ja toteuttaja vähintään 40 000–65 000 kerrosneliön suuruiselle aloitusalueelle.

– Helsingin kaupungin kehittymisessä on ollut se hieno piirre, että vuosikymmenet ovat jättäneet siihen vuosirenkaansa yhtenäisinä ja ajalleen tyypillisinä kaupunginosina aina Senaatintorista lähtien Jätkäsaaren rakentumiseen. Nyt kyseessä on kuitenkin aivan ainutlaatuinen keskustakehitys ja tiedetään, että vastaavaa ei Helsinkiin ole tulossa ehkä koskaan. Uusi, Helsingin toinen keskusta hakee muotoaan uudesta suunnasta, mahdollisuudesta kasvaa ylöspäin, sanoo Senaatti-kiinteistöjen operatiivinen johtaja Juha Lemström.

Helsingin keskusta laajenee kohti pohjoista

Pasila on yksi Helsingin merkittävimmistä uudistuvista kaupunginosista. Pasila on Helsingin merkittävin joukkoliikenteen solmukohta ja vuoteen 2040 mennessä Pasila on noin 30 000 asukkaan kaupunginosa, joka tarjoaa työpaikan yli 50 000 ihmiselle.

Keski-Pasila rakentuu kolmesta kokonaisuudesta: Pasilan keskustakorttelista, tornialueesta sekä ratapihakortteleista. Rakentaminen on käynnistynyt alueen liikenteellisestä solmukohdasta, Pasilan aseman ja Pasilansillan yhteyteen rakennettavasta Pasilan keskustakorttelista. Sinne on nousemassa Tripla. Sen pohjoispuolelle rakennettavan yli 3 000 asukkaan ratapihakorttelien asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 17. toukokuuta. Ja kolmannen kokonaisuuden eli tornialueen suunnittelukilpailu on nyt siis käynnissä.

Keski-Pasilan uudistuminen on osa laajamittaista koko Pasilan alueen kehitystä. Helsingin keskusta laajenee kohti pohjoista. Pasilan uudistuminen jatkuu edelleen myös Konepajan alueella ja Ilmalassa ja käynnistyy lähivuosina Postipuistossa Pohjois-Pasilassa. Tulevaisuudessa eräs Helsingin tärkeistä kehittämisvyöhykkeistä on myös Pasilan, Vallilan ja Kalasataman akseli.

Lisää aiheesta:

Helsinki High-rise -kilpailu

Pasila – Uutta Helsinkiä 

Tornialueen suunnitteluaineistot

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.