Ma 15.5.2017

Pohjois-Pasilaan suunnitellaan viihtyisien asuinalueiden kokonaisuutta hyvien yhteyksien ja Keskuspuiston kupeeseen. Rakentaminen alkaa kuuden kerrostalokorttelin kokonaisuudesta, jolle Helsingin kaupunki on etsinyt toteuttajat tontinluovutuskilpailulla. Kiinteistölautakunta käsittelee voittajien valintaa 18.5.2017.

Lautakunnan ratkaistavaksi tuotava kilpailu on Helsingin historian suurin asuntojen kumppanuuskaavoitushanke. Kilpailun kolme voittajaa saavat toteutettavakseen noin puolet entisestä maaliikennekeskuksen alueesta, joka sijaitsee ns. Pasilan Postipuiston pohjoisosassa. Asuinrakennusoikeutta kilpailualueella on jopa 134 000 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa noin 1500:aa asuntoa.

Tavoitteena on, että ensimmäisten talojen rakennustyöt voidaan aloittaa vuonna 2019. Kilpailualueen vieressä etenee lähes samanaikaisesti kaupungin oma hanke, joka tähtää noin 800 vuokra-, asumisoikeus- ja hitas-asunnon rakentamiseen.

Näiden ja muiden hankkeiden myötä Postipuiston pohjoisosaan tulee asuntoja yhteensä arviolta 5700 asukkaalle.

Kolme voittoisaa ehdotusta

Puretun maaliikennekeskuksen paikalle on suunnitteilla tiivis ja yhteisöllinen asuinalue. Tontinluovutuskilpailun raati arvioi kilpailussa saadut hakemukset muun muassa kaupunkikuvallisten ratkaisujen, energia- ja ekotehokkuuden ja toteutuskelpoisuuden perusteella. Parhaimpien suunnitelmien esittäjät kutsuttiin hiomaan kilpailukortteleiden asemakaavaa kumppanuuskaavoituksena.

Voittoisat ehdotukset tekivät Fira Oy, Bonava Suomi Oy sekä Y-Säätiön, Rakennusliike Evälahti Oy:n, Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja TA-Rakennuttaja Oy:n muodostama hakijaryhmä. Kunkin kolmesta voittajasta on tarkoitus saada toteutettavakseen kaksi korttelia.

Arviointiryhmä kiittää voittajaehdotuksia korkeatasoisesta suunnittelusta ja kestävän kehityksen ratkaisuista. Ehdotetut rakennukset ovat energiatehokkaita, energiaa tuotetaan osin paikallisesti aurinkopaneelien avulla, hulevesiä imeytetään kortteleissa, osassa taloista on myös viherkattoja ja pysäköintilaitoksissa on sähköautojen latausmahdollisuus.

Monimuotoisten umpikortteleiden keskellä on avoimia ja yhtenäisiä vehreitä sisäpihoja. Kortteleihin tulee kivijalkaliiketilaa, asukkaiden yhteiskäyttöisiä tiloja sekä kaikkia lähistön asukkaita palveleva asukaskeskus.

Firan tekemän ehdotuksen pääsuunnittelija on Serum Arkkitehdit Oy, ja yhteistyökumppanina konseptin osalta oli Setlementtiasunnot Oy. Bonavan ehdotuksen pääsuunnittelu on JKMM Arkkitehtien ja asukastoiminnan osalta Demos Effectin käsialaa. Kolmannen voittajaehdotuksen konsultti- ja suunnittelijaryhmänä toimivat Suomen Asuntokehitys Oy, Playa Arkkitehdit Oy ja ekologisuuden osalta Lease Green Oy.

Asuntojen ohella kehitetään palveluita. Korttelien ja lähistön asukkaita palvelevat tulevaisuudessa päivittäistavarakauppa, kaksi kaupungin päiväkotia, yksi yksityinen päiväkoti sekä noin 500 oppilaan alakoulu.

Pasila kasvaa ja kehittyy

Pasilan Postipuiston pohjoisosan asuntojakauma noudattaa kokonaisuutena kaupungin asettamia tavoitteita. Kilpailukortteleihin rakennetaan pääasiassa sääntelemättömiä omistus- ja vuokra-asuntoja, mutta niihin tulee myös hitas- ja asumisoikeusasuntoja sekä valtion tukemia vuokra-asuntoja.

Perinteisempien asuntojen lisäksi kortteleihin on suunniteltu muun muassa kaksikerroksia asuntoja sekä perheasuntoja, jotka ovat myöhemmin jaettavissa kahteen osaan. Alueelle tavoitellaan erityisesti lapsiperheitä.

Kaupungin on määrä luovuttaa tontinluovutuskilpailun korttelit voittajille vaiheittain. Tonttien luovutusehdoista sopiminen edellyttää kiinteistölautakunnan lisäksi kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksiä. Kumppanuuskaavoituksena syntyneestä tarkennetusta asemakaavaehdotuksesta päättää uusi kaupunkiympäristölautakunta syksyllä 2017.

Pasilasta kokonaisuudessaan kasvaa seuraavien vuosikymmenten aikana yli 30 000 asukkaan ja 50 000 työpaikan kaupunginosa. Noin puolet alueen uusista asunnoista ja kolmannes uudesta toimitilasta rakennetaan Pohjois-Pasilaan ja Ilmalaan. Rakentamista kaavoitetaan parhaillaan maaliikennekeskuksen lisäksi Ilmalan aseman yhteyteen, ja myöhemmin Pohjois-Pasilan kaavoitus etenee postinlajittelukeskuksen alueelle. 

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.