Ti 31.10.2017

Helsingin kaupunki aloittaa Mäkelänkadun peruskorjauksen suunnittelun välille Hämeentie–Kumpulantie. Katuosuudelle aiotaan rakentaa kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkon mukaiset yksisuuntaiset pyörätiet sekä nykytavoitteiden mukaiset bussikaistat ja joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt. Kadun peruskorjauksessa uusitaan samalla myös vesihuolto- ja kaukolämpölinjoja. Saneeraus koskee myös kaikkia liittymäalueita risteävien katujen osalta.

Jalankulusta erotellut pyörätiet parantavat jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta sekä alueen saavutettavuutta pyöräillen. Pysäkki- ja bussikaistajärjestelyjen uusimisen tavoitteena on nopeuttaa joukkoliikennettä ja parantaa sen palvelutasoa. Uudet suojatiejärjestelyt edistävät alueen liikenneturvallisuutta. Suunnittelun tavoitteena on katutilan jakaminen niin, että katu palvelee mahdollisimman hyvin kaikkia kulkumuotoja.

Suunnittelun keskeisenä lähtökohtana on Mäkelänkadun puukujanteen kaupunkikuvallisen arvon vaaliminen pitkällä tähtäimellä. Peruskorjauksen yhteydessä tullaan uudistamaan puukujanteen huonokuntoiset jaksot. Uudistamisen suunnittelussa otetaan huomioon kadun peruskorjaustarpeet, uudet liikennejärjestelyt ja puiden kunto. Uudistamisen yhteydessä puille rakennetaan paremmat kasvuolosuhteet.

Ota kantaa kyselyssä!

Suunnittelun alkaessa kaipaamme kadun käyttäjien, lähialueiden asukkaiden ja yrittäjien kokemuksia nykytilasta sekä kehitysehdotuksia. Kerro kantasi -palvelussa voi kertoa esimerkiksi vaarallisiksi koetuista paikoista, pysäkkien toimivuudesta, lastaus- ja huoltotarpeista sekä muista suunnittelussa huomioitavista seikoista. Kommentteja voijättää 12.11. asti osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/makelankatu.

Loppuvuodesta 2017 laadittavat vaihtoehtoluonnokset esitellään yleisötilaisuudessa tammikuussa 2018. Tilaisuudesta ilmoitetaan lehdissä sekä kirjeitse kadun varren kiinteistöille ja muille sidosryhmille. Luonnoksia voi myös kommentoida Kerro kantasi ‑palvelussa.

Jatkosuunnitteluun valitaan yksi vaihtoehto, josta laaditaan liikenne- ja katusuunnitelma. Katusuunnitelmaluonnos esitellään yleisötilaisuudessa keväällä 2018. Kadun rakentaminen alkaa arviolta vuonna 2021.

Suunnittelualue kartalla >>

Suunnittelun eteneminen -kaavio >>

Lisätiedot ja palaute
Projektipäällikkö Mika Kaalikoski, Helsingin kaupunki, maankäyttö ja kaupunkirakenne,
puh. 09 310 39 495, etunimi.sukunimi@hel.fi

Projektipäällikkö Juha Väätäinen, Sito Oy, puh. 020 747 6058, etunimi.sukunimi@sito.fi

 

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.