To 5.10.2017

Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun toiseen vaiheeseen on valittu neljä ryhmää. Jatkoon päässeet kilpailijat ovat Sponda Oyj ehdotuksella Kvartsi, YIT Rakennus Oy ehdotuksella Trigoni, Fira Oy, Bonava Suomi Oy ja NREP Oy ehdotuksella Silva sekä Skanska Talonrakennus Oy, Skanska CDF Oy ja Sato-Rakennuttajat Oy ehdotuksella Etelä-Pasila.

Valtion Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin järjestämällä Helsinki High-rise -kilpailulla haetaan korkeatasoista suunnitelmaa tornialueen asemakaavan pohjaksi ja toteuttajaa niin kutsutulle aloitusalueelle.

– Tulevaisuuden Pasila on Helsingille tärkeä työnteon, asumisen ja kaupunkielämän keskus. Helsinki on tulevaisuudessa suurkaupunki, ja suurkaupunkeja leimaa korkea ja tiivis kaupunkirakentaminen, josta Helsinki High-Rise on hieno esimerkki. Pasila on myös esimerkki siitä, miten rakennetaan maailman toimivinta kaupunkia, Helsingin pormestari JanVapaavuori sanoo.

Kilpailuun jätetyt kymmenen ehdotusta arvioitiin anonyymeina ilman tekijätietoja. Jatkoon päässeet ehdotukset valittiin laatuarvioinnin perusteella. Arviointiryhmän puheenjohtajan MikkoAhon mukaan kilpailutyöt osoittavat, että korkea rakentaminen Pasilassa on toteutettavissa monella eri tavalla kaupunginosan viihtyisyyttä parantaen ja identiteettiä vahvistaen.

– Kaikissa kilpailun toiseen vaiheeseen valituissa suunnitelmissa tavoitteena on monipuolinen, tiivis ja toiminnoiltaan sekoittunut kaupunkiympäristö. Lähtökohdat kilpailun toiseen vaiheeseen ovat erinomaiset, Mikko Aho toteaa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä kilpailussa saatuihin ehdotuksiin. Näistä pääsemme hyvin kehittämään toteutuskelpoista ratkaisua, ja tästä on hieno jatkaa Pasilan kehittämistä eteenpäin, toteaa johtaja MauriSahi Senaatti-kiinteistöistä.

Suunnitelmat tarkentuvat kilpailun toisessa vaiheessa

Nyt käynnistyvässä kilpailun toisessa vaiheessa kilpailijat laativat tarkennetun suunnitelman toista arviointia varten ja Helsingin kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt neuvottelevat kunkin kilpailijan kanssa toteutussopimuksen aloitusalueesta.

Kilpailun voittaja valitaan kaupunkisuunnittelullisin perustein. Laadullisesti parhaan suunnitteluratkaisun laatineella taholla on oikeus ja velvollisuus ostaa aloitusalueen rakennusoikeus ennalta ilmoitettuun hintaan ja toteuttaa sille suunnitelmansa mukainen kokonaisuus. Aloitusalue on vähintään 40 000–65 000 kerrosneliön laajuinen, ja se sijaitsee Pasilansillan eteläpuolella Pasilankadun ja Veturitien välissä.

Koko suunnittelualue kattaa Pasilansillan eteläpuolisen alueen Pasilankadulta Ratapihantielle ja käsittää 150 000–200 000 kerrosneliömetriä asuin-, toimisto- ja liiketiloja. Alueesta enintään puolet voi olla asumista.

Helsingin kaupunginvaltuusto ja Senaatti-kiinteistöt päättävät kilpailun voittajasta ja toteutussopimuksen hyväksymisestä syksyllä 2018. Tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuonna 2020–2021.

– Pasila rakentuu nyt nopealla tahdilla. On valtavan hienoa, että jo tässä vaiheessa kilpailua tuntuu selvältä, että saamme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Pasilan seuraavan vaiheen liikkeelle kiinnostavaa kaupunkia luovilla suunnitelmilla, Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki sanoo.

Näin toisen vaiheen kilpailuehdotukset valittiin

Kilpailutyöt arvioi kilpailun arviointiryhmä, johon kuului Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin edustajat. Lisäksi arvioinnissa oli mukana Suomen Arkkitehtiliiton Safan nimeämät edustajat sekä muita asiantuntijoita.

Kilpailutyöt arvioitiin seuraavilla kriteereillä:

  • Kaupunkitilallinen laatu (mm. kaupunkirakenne, viihtyisyys), painoarvo 50 %
  • Toiminnallisuus (mm. kokonaisuuden toimivuus, kulkureitit), painoarvo 30 %
  • Toteutettavuus (mm. taloudellisuus, rakennetekniikka), painoarvo 20 %

Ehdotuksia arvioitiin lisäksi esimerkiksi kestävän kehityksen, vaiheittaisen toteuttamisen ja kehityskelpoisuuden näkökulmista.

Kilpailijoiden tuli täyttää järjestäjien edellyttämät kriteerit ryhmän kokemuksen ja osaamisen sekä talouden ja yhteiskunnallisten velvoitteiden osalta.

Lisää aiheesta:

Kuvia kilpailuehdotuksista ja kilpailualueen kartta

Kilpailijoiden näkemyksiä Pasilasta ja kilpailijoiden yhteystiedot

Helsinki High-rise -kilpailu

Uutta Helsinki – Pasila

Helsingin keskusta laajenee kohti pohjoista         

  • Pasila on Helsingin joukkoliikenteen keskeinen solmukohta ja yksi Helsingin merkittävimmistä uudistuvista kaupunginosista. Vuoteen 2040 mennessä Pasila on noin 30 000 asukkaan kaupunginosa, joka tarjoaa työpaikan yli 50 000 ihmiselle. Työpaikkamäärä kaksinkertaistuu ja asukasmäärä lähes kolminkertaistuu nykyisestä.
  • Keski-Pasilan rakentaminen on aloitettu keskustakortteleista, jonne nousee Tripla-keskus. Mall of Tripla ja Pasilan uusi asema avautuvat syksyllä 2019, ja koko Tripla-keskus valmistuu vuonna 2020.
  • Keskustakorttelien pohjoispuolella alkaa 3 000 asukkaan ratapihakorttelien rakentaminen vuonna 2018.
  • Pasilan uudistuminen jatkuu edelleen myös Konepajan alueella ja Ilmalassa. Lähivuosina rakentaminen käynnistyy myös Postipuistossa Pohjois-Pasilassa.
  • Tulevaisuudessa eräs Helsingin tärkeistä kehittämisvyöhykkeistä on Pasilan, Vallilan ja Kalasataman akseli.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.