Pe 10.11.2017

YIT on aloittanut uuden Veturitien rakentamisen Keski-Pasilassa, Pasilansillan eteläpuolisella alueella. Kyseessä on Veturitien eteläosan ensimmäinen vaihe: kaksitasoinen kiertoliittymä ja puolisen kilometriä uutta katua. Urakan työmaa-alue on osittain sama Triplan kanssa, ja myös rakentamisen aikataulu myötäilee Triplan valmistumista.

Työt alkoivat lokakuussa 2017 uutta tienpohjaa vuoden verran tiivistäneen painopenkan poisajolla. Painopenkka on kustannustehokas pohjantiivistysmenetelmä, jota voidaan käyttää, kun aikataulu sen sallii: painopenkan maamassojen tulee olla paikoillaan mielellään vuoden päivät, jotta tiivistyminen on varmasti riittävää.

-Veturitien rakentamiseen varauduttiin siis jo Triplan kaivantoa tyhjennettäessä, ja poisajettavaa louhetta hyödynnettiin Veturitien pohjatöissä kaupungin toiveen mukaisesti, kertoo työpäällikkö Antti Kaarlela YIT:ltä.

Näyttävä infrarakenne

Kiertoliittymä rakennetaan kahteen tasoon. Alemmalla tasolla sukeltaa maan alle varsinainen Veturitien liikenne, kun taas liittymän ylemmällä tasolla Tornikuja ja Teollisuuskatu yhtyvät Veturitiehen. Tällainen kaksitasoinen kiertoliittymä on hyvin vaativa infrarakenne, ja sen perustusten rakentamiseen sisältyy monenlaisia työvaiheita: teräspontitusta, suihkuinjektointia, kallion injektointia ja lyönti- sekä porapaalutusta.

Kiertoliittymän kohdalla, Pasilansillan eteläpuolella on jo aloitettu rakennuskaivannon tuentatyöt (eli pontitus) sekä risteysalueen stabilointityöt. Liittymän kohdalle tulee jopa 15 metriä syvä vesitiivis kaivanto.

-Pohjaveden pinta on Pasilassa korkealla ja siinä sen pitää pysyäkin, koska täällä on vanhoja rakennuksia, jotka on perustettu aikoinaan puupaalujen päälle. Ne eivät kestäisi muutoksia pohjaveden tasossa. Tämän takia kaikkien kaivantojen tulee olla vesitiiviitä, kertoo vastaava työnjohtaja Mikko Saresma YIT:ltä.

Paalutustöitä tehdään vaiheittain ajalla 12/2017-5/2018. Näistä kaikista työvaiheista eniten melua aiheuttaa lyöntipaalutus, joka ajoittuu tammi-helmikuun vaihteeseen. Myös varsinaiset kadunrakennustyöt päästään aloittamaan jo helmi-maaliskuussa 2018.

Töistä aiheutuu myös työmaaliikennettä. Kaivannosta ajetaan maata pois, ja toisaalta eri työvaiheisiin tarvitaan luonnollisesti paljon rakennustarvikkeita. Osa liikenteestä tapahtuu Toralinnan vierestä, osa taas pystytään ajamaan Itä-Pasilan puolelta Tallikatua pitkin.

Urakkaan liittyviä erikoistöitä

Oman lisänsä tähän urakkaan tuovat kunnallistekniset työt: Toralinnan kiinteistön eteläpuolelta on jo aloitettu koko Keski-Pasilaa palvelevan viemärin rakennustyöt. Viemäri jatkuu pohjoisen suuntaan, Veturitalleille päin.

-Viemäri ei varsinaisesti vaikuta Veturitien käytettävyyteen, mutta se on liitetty osaksi tätä urakkaa, ja onkin järkevää rakentaa se samaan aikaan, samalla työmaaorganisaatiolla ja-kalustolla, kuvailee Kaarlela.

Myös Veturitiehen liittyvää tekniikkaa joudutaan siirtelemään. Tällä hetkellä Pasilankadulla, Toralinnan kohdalla, on jouduttu avaamaan kevyen liikenteen väylä muutaman sadan metrin matkalta, jotta esim. liikennevalokaapelit saadaan siirrettyä Pasilankadun toiselle puolelle. Tämä työvaihe valmistuu jouluun mennessä. Katso kevyen liikenteen kiertotie tästä

Muita isoja työvaiheita Triplan läheisyydessä

Keski-Pasilassa tehdään tällä hetkellä paljon erilaisia, koko kaupungin kehittymistä palvelevia rakennustöitä. Esimerkiksi Liikennevirasto rakennuttaa tällä hetkellä läntistä lisäraidetta, jonka urakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy. Jo tämän vuoden puolella Pasilan aseman kohdalla alkaa myös joukkoliikenneterminaalia varten tarvittava sillan levennysurakka.

Veturitien eteläosan ensimmäinen vaihe, kokonaisaikataulu lyhyesti:

  • Kaivannon osuuden pohjarakentaminen on alkanut lokakuussa 2017 ja valmistuu maaliskuussa 2018.

  • Tunnelin perustuksia vahvistavat porapaalutukset alkavat vuodenvaihteessa ja jatkuvat kesäkuulle 2018 vaiheittain.

  • Tunnelin Toralinnan ja Veturien risteysalueen välinen tukimuuri rakennetaan tulevan talven aikana.

  • Tunnelin perustusten betonityöt aloitetaan huhtikuussa 2018. Tunnelin betonirakenteet ovat valmiit lokakuussa 2018.

  • Pasilankadun ja Veturitien risteysalueen työt valmistuvat pääosin kesäkuussa 2018.

  • 2018-2019 talven aikana suoritetaan tunnelin rakenteiden verhoilu- ja viimeistelytöitä, sähkö- ja laiteasennuksia sekä muun tunnelin valvontaan ja käyttöön liittyvää tekniikan asennuksia.

  • Keväällä ja kesällä 2019 tehdään kadun viimeisiä rakenteita Veturitielle: kiveystöitä sekä reunakiviasennuksia, asfaltointeja, ajoratamaalauksia ja vihertöitä.

  • Viimeisenä, mutta tärkeimpänä kevään ja kesän 2019 työnä on tunnelitekniikan testaus.

  • Uusi Veturitie otetaan käyttöön samaan aikaan, kun Triplan kauppakeskus ja uusi Pasilan asema avataan loppuvuodesta 2019.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.