To 26.4.2018

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 26. huhtikuuta Pasilan Postipuiston asemakaavan muutoksen, joka mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 5 700 asukkaalle. Entisen maaliikennekeskuksen alueelle rakennettavan asuinalueen kaavassa on varauduttu alakoulun ja kahden päiväkodin rakentamiseen. Asemakaavan muutosalue rajoittuu Keskuspuistoon ja Ilmalan ratapiha-alueeseen.

Asuinalueesta on suunniteltu tehokkaasti rakennettua kerrostaloaluetta, jossa on umpikortteleita avoimine yhtenäisine sisäpihoineen. Kortteliin on mahdollista sijoittaa yhteisrakennus asukkaiden harraste-, kokoontumis- ja liikuntatoimintaa varten. Alueelle on tulossa myös kaksi korkeampaa 12- ja 15-kerroksista maanmerkkirakennusta. Alueen länsireunalla sijaitseva väylä Postintaival poistuu ja sen paikalle rakennetaan uusi kaupunginosapuisto.

Entisen maaliikennekeskuksen alueelta on purettu suurin osa rakennuksista. Alueen asfalttipinnat on poistettu ja maaperä kunnostettu.

Kaavaratkaisun toteutumisen kustannuksiksi on arvioitu yhteensä noin 50 miljoonaa euroa. Kaupungille aiheutuu lisäksi myöhemmin täsmentyviä kustannuksia kaava-alueella suoritettavista maanhankinnoista. Uuden kaavoitettavan rakennusoikeuden myynnistä ja vuokraamisesta kaupungille kertyvä arvo on kokonaisuudessaan noin 140–150 miljoonaa euroa.

Alueesta noin 95 prosenttia on kaupungin omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. Muut maanomistajat ovat Posti Kiinteistöt Oy, Liikennevirasto ja Senaatti-kiinteistöt. Rakentaminen käynnistyy jo ensi vuonna ja viimeiset rakennushankkeet aloitetaan 2024 alkaen.

Kaupunginvaltuuston 25.4.2018 pidetyn kokouksen kaikki päätökset julkaistaan täällä

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.