Ma 3.9.2018

Pasilan Postipuistoon on asemakaavamuutoksen myötä tulossa koti 5 700 asukkaalle. Asuinrakentamisen mahdollistamiseksi Metsäläntiellä tehdään voimajohdon siirtotyö. Töiden takia Metsäläntiellä on molempiin suuntiin liikuttaessa osittain vain yksi kaista käytössä, ja nopeusrajoitus on normaalia alempi.

Metsäläntien eteläpuolelle sijoittuvaa Helen Sähköverkon 110 kV:n suurjännitteistä voimajohtoa siirretään neljän pylvään osalta siten, että kaksi pylväistä sijoitetaan Metsäläntien keskikaistalle entisen Maaliikennekeskuksen kohdalla. Nykyinen keskikaista on voimajohtopylväille liian pieni, ja ajorataa joudutaan tämän takia kaventamaan yksikaistaiseksi molempiin suuntiin liikuttaessa.

Syyskuun alusta alkaen Metsäläntien keskikaistalla aloitetaan uusien pylväiden perustusten teko. Voimajohdon siirtotyöt valmistuvat tammikuussa 2019.

Liikenteen poikkeusjärjestelyt Metsäläntiellä jäävät paikoilleen toistaiseksi, koska uudet pylväät sijoittuvat osittain nykyisen Metsäläntien liikennealueen päälle. Postipuiston rakentamisen edetessä Metsäläntietä levennetään niin, että lopputilanteessa kaistoja on käytössä jälleen kaksi molempiin suuntiin.
 

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.