Ti 30.10.2018

Helsingin kaupunginkanslian uuden väestöennusteen perusvaihtoehdon mukaan Helsingin väestö kasvaa 650 000 asukkaaseen tänä vuonna ja 822 000 asukkaaseen vuonna 2050. Nopean kasvun vaihtoehdon mukaan Helsingissä olisi vuonna 2050 jo 860 000 asukasta.

Helsinkiin ja Helsingin seudulle on laadittu uusi väestöennuste vuoteen 2050 asti. Helsingin alueittainen väestöennuste ulottuu puolestaan vuoteen 2030. Molemmat ennusteet on laadittu myös ruotsinkieliselle väestölle.

Vuosittain helsinkiläisten määrä kasvaa noin 7 000 –8 000 asukkaalla

Vuosittaisen väestönkasvun ennustetaan Helsingissä olevan 7 000-8 000 asukasta 2030-luvullle saakka. Tämän jälkeen väestönkasvu alkaa hidastua kuolleiden määrän kasvaessa. Väestönkasvukehityksen perusvaihtoehto on uudessa ennusteessa selvästi edellistä ennustetta korkeampi, koska Helsingin rakentamismahdollisuuksia pidetään hyvänä ja asumisen kysynnän ennustetaan suuntautuvan edelleenkin kaupunkimaisille alueille.

Sekä päivähoito-, koulu- että eläkeikäisten määrä kasvaa

Varhaiskasvatusikäisten määrä alkoi kasvaa 10 vuotta sitten. Kasvun ennakoidaan myös jatkuvan 2030-luvun alkuvuosiin asti. Peruskouluikäisten määrä kääntyi puolestaan nousuun 2010-luvun alussa, ja kasvun ennustetaan jatkuvan 2030-luvun jälkipuolelle saakka.

Varhaiskasvatukseen tulevan ikäluokan kasvu on nyt syntyvyyden alenemisen vuoksi aikaisempaa hitaampaa, mutta kasvun ennakoidaan kuitenkin olevan 2020-luvulla lähes 500 vuodessa. Peruskouluikäisten määrän kasvaa lähivuosina erittäin nopeasti, jopa yli 1 500:lla vuodessa.

Eläkeikäisten eli yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuosittain yli kahdella tuhannella 2030-luvun alkuun saakka, ja yli 75-vuotiaiden kasvu on 2020-luvun alkupuolella jopa 3 000 vuodessa. Työikäisten määrän kasvun ennustetaan jatkuvan nykyisen suuruisena 2030-luvulle saakka. Tästä kasvusta suuri osa saadaan maahanmuutosta.

Helsingin tärkeimmät kasvualueet ovat Jätkäsaaressa,Kalasatamassa, Kruunuvuorenrannassa ja Pasilassa

Vuoteen 2030 saakka laaditun alueittaisen väestöennusteen tärkeimmät kasvualueet ovat suurilla projektialueilla Jätkäsaaressa ja Kalasataman-Sompasaaren alueella, Kruunuvuorenrannassa ja muualla Laajasalossa sekä Pasilassa. Näille alueille tulee yli puolet Helsingin 90 000 asukkaan kasvusta seuraavan 12 vuoden aikana. Muita tärkeitä kasvualueita ovat Kuninkaantammi, Malmin lentokenttä, Patolan ja Veräjämäen alue, Hernesaari, Koskela, Herttoniemen yritysalue ja Mellunmäki.

Ruotsinkielisen väestön määrä nousee vuoteen 2030 mennessä lähes40 000:een

Helsingin 36 200 hengen ruotsinkielinen väestö on kasvanut tällä vuosikymmenellä 1 160 hengellä, ja väestön ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 38 300:een. Sekä varhaiskasvatus- että kouluikäisten ruotsinkielisten määrät kasvavat nykyisestä. Ruotsinkielisten lasten määrää kasvattaa se, että sellaisissa pariskunnissa, joissa nainen on muuta kuin ruotsia äidinkielenään puhuva, lapsi rekisteröidään useimmiten ruotsinkieliseksi.

Ruotsinkielisten määrän ennustetaan kasvavan erityisesti Eteläisessä, Keskisessä ja Kaakkoisessa suurpiirissä. Eteläisessä ja Keskisessä suurpiirissä ruotsinkielisten määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 700-800 hengellä ja Kaakkoisessa vajaalla 500 hengellä. Erityisesti Jätkäsaaren, Kalasataman ja Laajasalon alueiden oletetaan vetävän myös ruotsinkielistä väestöä.

Lisätietoja:              

Järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori, p. (09) 310 36300, etunimi.sukunimi@hel.fi

Lähde

Pekka Vuori ja Marjo Kaasila: Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste2018–2050. Ennuste alueittain 2018–2030, Helsingin kaupunginkanslian tilastoja 2018:18, pdf-julkaisu.

Tilaa uutiskirje

Uusi Pasila -uutiskirjeestä saat tietoa Pasilan rakentumisesta.